ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Ədəbiyyat

VIII sinif

Qədim türk, yaxud ümumtürk ədəbiyyatından

Qədim türk ədəbiyyatı
Dünyanın yaranması
Döyüş türküsü

Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatından

"Dədə Qorqud" dastanı
Qazan bəyin oğlu
Uruz bəyin dustaq olduğu boy
Nizami Gəncəvi
Sultan Səncər və qarı
İmadəddin Nəsimi
Mövsimi-novruzü-neysan
Şah İsmayıl Xətayi
Bahariyyə
Məhəmməd Füzuli
Padişahi-mülk

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatından

"Koroğlu" dastanı
Koroğlu ilə Bolu bəy
Molla Pənah Vaqif
Hayıf ki, yoxdur
Qasım bəy Zakir
Durnalar
Mirzə Fətəli Axundzadə
Hacı Qara
Aşıq Ələsgər
Dağlar
Seyid Əzim Şirvani
Müctahidin təhsildən qayıtması
Cəlil Məmmədquluzadə
Qurbanəli bəy
Mirzə Ələkbər Sabir
Bir cibimdə əskinasım
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
Mirzə Səfər
Məhəmməd Hadi
Türkün nəğməsi
Məhmət Akif
İstiqlal marşı
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
......
Bağla
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Yeni video
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Yeni video
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.

İzahlı video testlərə keç