Ədəbiyyat

VII sinif

I. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından seçmələr

Azərbaycan atalar sözü və məsəlləri
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Atalar sözü və məsəllər
Kərkük türkmanlarının atalar sözləri
Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu
"Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu" ("Kitabi-Dədə Qorqud" dastanından ixtisarla)
Durna teli
"Durna teli" ("Koroğlu" dastanından ixtisarla)

II. Vətən sevgisi

Bəxtiyar Vahabzadə
Azərbaycan
Məmmədəli Məhzun
Təbriz
İlyas Əfəndiyev
Xəncər

III. Həmişəyaşar hikmətlər, Həyat lövhələri

Xaqani Şirvani
Gənclərə nəsihət
Nizami Gəncəvi
Xeyir və Şər
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Məsnəvi haqqında məlumat
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
Şeyx Şəban
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Bədii portret haqqında məlumat
Süleyman Sani Axundov
Nurəddin
Osman Sarıvəlli
Gətir, oğlum, gətir
Əli Kərim
Qaytar ana borcunu

IV. Qəhrəmanlıq səhifələri

Mirzə İbrahimov
Azad (hekayə, ixtisarla)
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi qəhrəman
Fərman Kərimzadə
Qələbə ("Xudafərin körpüsü" romanından ixtisarla)
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Roman haqqında
Yusif Vəzir Çəmənzəminli
Yurd sevgisi ("İki od arasında" romanından)
Məmməd Araz
Ayağa dur, Azərbaycan
Süleyman Rəhimov
Pəri çınqılı

V. Doğma təbiət

Qurbani
Bənövşəni
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Qoşma haqqında
Aşıq Ələsgər
Yaylaq
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Gəraylı haqqında
Səməd Vurğun
Bənövşə
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Heca vəzni haqqında: Qafiyə, rədif, bölgü

VI. Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Yunus Əmrə
Mən bir əcəb elə gəldim
Ceyms Fenimor Kuper
Cəngəllik kralı ("Sonuncu mogikan" romanından ixtisarla)

Sinifdənxaric oxu nümunələri

Atalar sözü və məsəllər
Əliağa Kürçaylı. Vətən
Mir Möhsün Nəvvab. Qaçaq Əsgər xanın əhvalatı ("1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası" əsərindən parça)
Balaş Azəroğlu. Təbrizim mənim
Fədailər nəğməsi
Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev. Odabaşının hekayəsi (ixtisarla)
Fikrət Qoca. Bir Əli vardı
Mədinə Gülgün. Yenə yaz olaydı
Səni unuda bilmirəm
Nəbi Xəzri. Şuşanın yolları
Qabil. Mərsiyə
Süleyman Rüstəm. Qaçaq Nəbi (Pyesdən bir parça)
Əli Kərim. Kürə yağış yağırdı
Yunus Əmrə. Salam olsun!
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed