Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Daniel Defo. Kimsəsiz adada. Hissə 1.

Bu paraqrafa aid suallar və testlər yerləşdirilməyib.
Öz testlərinizi göndərmək üçün aşağıdakı formadan istifadə edin.