ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Coğrafiya

VIII sinif

I. Azərbaycan Respublikasının relyefi, geoloji quruluşu və faydalı qazıntıları

§1. Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi, sahəsi, sərhədləri
§2. Relyefin ümumi səciyyəsi
§3. Relyefin inkişafı. Tektonik zonalar
§4. Relyef formaları. Relyefin təsərrüfat əhəmiyyəti
§5. Geoloji quruluş, faydalı qazıntılar və mineral sular

II. Azərbaycan Respublikasının iqlimi

§6. Günəş radiasiyası və havanın temperaturu
§7. Hava kütlələri və küləklər
§8. Yağıntılar
§9. İqlim tipləri

III. Daxili sular

§10. Çaylar. Ümumi səciyyəsi
§11. Çayların qidalanması və su rejimi
§12. Əsas çaylar və onların hidroloji xüsusiyyətləri
§13. Göllər
§14. Süni su obyektləri. Su anbarları və kanallar
§15. Yeraltı sular. Buzlaqlar
§16. Xəzər dənizi
§17. Xəzər dənizinin canlılar aləmi və problemləri

IV. Torpaq və bitki örtüyü. Heyvanlar aləmi

§18. Torpaq örtüyü. Torpaqların şaquli paylanması
§19. Bitki örtüyü. Yarımsəhra və dağ-bozqır bitkiləri
§20. Meşələr. Çəmən və çəmən-çöl bitkiləri
§21. Heyvanlar aləmi

V. Azərbaycanın landşaftı

§22. Landşaft haqqında anlayış. Landşaftın təsnifatı
§23. Dağ landşaftları
§24. Düzənlik landşaftları

VI. Təbiətin mühafizəsi

§25. Azərbaycanda təbiəti mühafizənin əsas istiqamətləri
§26. Atmosferin, suların mühafizəsi
§27. Bitki örtüyünün və heyvanlar aləminin mühafizəsi. Qoruqlar, milli parklar və yasaqlıqlar

VII. Azərbaycan Respublikasının fiziki-coğrafi rayonlaşdırılması

§28. Böyük Qafqaz vilayəti
§29. Böyük Qafqaz vilayətinin fiziki-coğrafi rayonları
§30. Kür çökəkliyi vilayəti
§31. Kür çökəkliyi vilayətinin fiziki-coğrafi rayonları
§32. Kiçik Qafqaz vilayəti
§33. Lənkəran vilayəti
§34. Orta Araz (Naxçıvan) vilayəti
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
......
Bağla
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Yeni video
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Yeni video
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.

İzahlı video testlərə keç