not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Biologiya - IX sinif - Testlər

Biologiya

IX sinif

I fəsil. İnsan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq

§1. Hüceyrə, onun quruluşu və kimyəvi tərkibi
§2. Hüceyrənin əsas həyat xassələri
§3. Toxumalar
§4. Orqan və orqanlar sistemi
§5. Orqanizmin tamlığı və mühit

II fəsil. Sinir sistemi

§6 Sinir sisteminin təkamülü, əhəmiyyəti və quruluşu
§7. Vegetativ sinir sistemi. Sinir sisteminin xassələri. Reflekslər
§8. Onurğa beyninin quruluşu və funksiyası
§9. Baş beynin şöbələri və funksiyası
§10. Böyük beyin yarımkürələrinin quruluşu və funksiyası
§11. Sinir sistemi xəstəliklərinin qarşısının alınması

III fəsil. Vəzilər

§12. Daxili sekresiya vəziləri
§13. Endokrin vəzilərin funksional təşkili

IV fəsil. Dayaq-hərəkət aparatı

§14. Sümüklərin quruluşu və tərkibi
§15. İnsan skeleti
§16. Burxulma, çıxıqlar və sümük sınıqları zamanı ilk yardım
§17. Əzələlər, onların quruluşu və funksiyası
§18. Dayaq-hərəkət aparatının inkişafı və formalaşmasında fiziki məşqlərin rolu

V fəsil. Qan

§19. Qanın tərkibi və funksiyası
§20. Eritrositlər. Qanköçürmə
§21. Leykositlər. İmmunitet

VI fəsil. Qan dövranı

§22. Qan və limfa dövranı
§23. Ürəyin quruluşu və işi
§24. Ürək fəaliyyətinin tənzimi
§25. Qanaxmalar zamanı ilk yardım

VII fəsil. Tənəffüs

§26. Tənəffüs haqqında anlayış
§27. Tənəffüs hərəkətləri
§28. Ağciyərlərdə və toxumalarda qanlar mübadiləsi. Tənəffüsün tənzimi.
§29. Tənəffüsün gigiyenası və tənəffüs sistemi xəstəliklərinə qarşı mübarizə

VIII fəsil. Həzm

§30. Həzmin əhəmiyyəti. Həzm sistemi orqanlarının quruluşu
§31. Ağız boşluğunda həzm
§32. Mədədə həzm
§33. Bağırsaqlarda həzm və sorulma prosesi
§34. Həzmin gigıyenası

IX fəsil. Maddələr və enerji mübadiləsi. Qidalanma

§35. Plastik və energetik mübadilə
§36. Orqanizmdə qeyri-üzvi və üzvi maddələrin mübadiləsi
§37. Vitaminlər
§38. Enerji mübadiləsi. Qida normaları

X fəsil. İfrazat

§39. İfrazat sistemi
§40. Böyrəklərin mikroskopik quruluşu

XI fəsil. Dəri

§41. Dərinin quruluşu və əhəmiyyəti
§42. Dərinin gigiyenası. Orqanizmin möhkəmləndirilməsi

XII fəsil. İnsan orqanizminin inkişafı

§43. İnsanda çoxalma üzvləri
§44. Mayalanma və ana bətnində inkişaf
§45. İnsanın doğulduqdan sonra böyüməsi və inkişafı

XIII fəsil. Analizatorlar

§46. Hiss orqanları və onların funksiyaları
§47. Görmə orqanının quruluşu
§48. Görmə orqanının funksiyasının pozğunluqları və gigiyenası
§49. Eşitmə orqanı, quruluşu, funksiyası və gigiyenası
§50. İnsanda müvazinət, əzələ, dəri, qoxu və dad hissiyatı

XIV fəsil. Ali sinir fəaliyyəti

§51. Davranışın fiziologiyası haqqında təlimin yaranması
§52. Şərtsiz və şərti reflekslər
§53. İnsanın alı sinir fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və psixikası
§54. Emosiya və yaddaş
§55. Yuxu və oyaqlıq
§56. İnsanın davranışının ictimai əsasları

XV fəsil. İnsan və ətraf mühit

§57. Əməyin fizioloji əsasları və növləri
§58. Qeyri-adi şəraitdə insanın fəaliyyəti
§59. İnsanın sağlamlığı və onu qorumağın vasitələri
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed