not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Biologiya - VIII sinif - Testlər

Biologiya

VIII sinif

Giriş

Buğumayaqlılar tipi
Xərçəngkimilər sinfi
Çay xərçənginin xarici quruluşu
Çay xərçənginin daxili quruluşu
Xərçəngkimilərin müxtəlifliyi və əhəmiyyəti
Hörümçəkkimilər sinfi
Xaçlı hörümçək
Hörümçəkkimilərin müxtəlifliyi
Gənələr dəstəsi. Zərərverici hörümçəkkimilərə qarşı mübarizə tədbirləri
Cücülər sinfi
May böcəyinin xarici quruluşu
May böcəyinin daxili quruluşu
May böcəyinin çoxalması və inkişafı
Düzqanadlılar dəstəsi
Sərtqanadlılar dəstəsi
Pulcuqqanadlılar (kəpənəklər) dəstəsi
Bərabərqanadlılar dəstəsi
Zarqanadlılar dəstəsi
Zarqanadlıların müxtəlifliyi
İkiqanadlılar dəstəsi
Cücülərin təbiətdə rolu. Zərərli cücülərə qarşı aparılan mübarizə tədbirləri
Dərisitikanlılar tipi
Dəniz ulduzları sinfi
Dəniz ulduzu
Xordalılar tipi
Kəlləsizlər yarımtipi
Başıxordalılar sinfi
Kəlləlilər yarımtipi
Dəyirmiağızlılar sinfi
Xəzər minoqası
Balıqlar
Balıqların xarici quruluşu (xanı balığı)
Balıqların daxili quruluşu
Balıqların sinir sistemi. Hiss orqanları və davranışı
Balıqların çoxalması və inkişafı
Balıqların müxtəlifliyi
Qığırdaqlı balıqlar sinfi
Sümüklü balıqlar sinfi
Balıqların ekologiyası
Balıqların əhəmiyyəti. Azərbaycanda balıq ehtiyatlarının azalma səbəbləri
Suda-quruda yaşayanlar sinfi
Suda-quruda yaşayanların xarici quruluşu (göl qurbağası)
Suda-quruda yaşayanların daxili quruluşu
Suda-quruda yaşayanların çoxalmaäı və inkişafı
Suda-quruda yaşayanların mənşəyi və təkamülü
Suda-quruda yaşayanların müxtəlifliyi və əhəmiyyəti
Sürünənlər sinfi
Sürünənlərin həyat tərzi və quruluşu (zolaqlı kərtənkələ)
Müasir sürünənlərin müxtəlifliyi. Pulcuqlular dəstəsi
Tısbağalar, timsahlar, dimdikbaşlılar
Sürünənlərin mənşəyi, təkamülü və əhəmiyyəti
Quşlar sinfi
Quşların həyat tərzi və xarici quruluşu (çöl göyərçini)
Quşların skeleti və əzələləri
Quşların daxili quruluşu
Quşların çoxalması və inkişafı
Quşların mənşəyi və təkamülü
Quşların müxtəlifliyi
Quşların həyatında fəsil dəyişkənliyi
Quşların ekoloji qrupları
Quşların əhəmiyyəti və qorunması. Quşçuluq
Məməlilər sinfi
Məməlilərin xarici quruluşu (ev iti)
Məməlilərin daxili quruluşu
Məməlilərin sinir sistemi, hiss orqanları və davranışı
Məməlilərin çoxalması və inkişafı
Məməlilərin mənşəyi və təkamülü
İlk məməlilər və kisəli məməlilər
Ali məməlilər və ya plasentalılar
Cücüyeyənlər və yarasalar dəstəsi
Dovşankimilər və siçankimilər dəstəsi
Balinakimilər və pərayaqlılar dəstəsi
Yırtıcılar dəstəsi
Təkdırnaqlılar və cütdırnaqlılar dəstəsi
Xortumlular və primatlar dəstəsi
Məməlilərin fəsil dəyişkənliyinə uyğunlaşmaları və ekoloji qrupları
Məməlilərin əhəmiyyəti və qorunması
Heyvandarlıq
Heyvanlar aləminin təkamülü
Heyvanlar aləminin təkamülünün səbəbləri
Heyvanlar aləminin təkamülünün dəlilləri
Onurğasız heyvanların təkamülü
Onurğalı heyvanlamı təkamülü
Heyvanlar aləminin qorunması
Heyvanlar aləminin müxtəlifliyi və qorunması
Azərbaycanda heyvanları qorunması üçün görülən tədbirlər
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed