ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Biologiya

VII sinif

Çiçəkli bitkilərin təsnifatı. Örtülü-toxumlu (çiçəkli) bitkilər şöbəsi

§1. Əsas sistematik kateqoriyalar
§2. İkiləpəlilər sinfi. Xaççiçəklilər (kələmçiçəklilər) fəsiləsi
§3. Xaççiçəklilər fəsiləsinə aid olan mədəni bitkilər
§4. Gülçiçəklilər fəsiləsi
§5. Gülçiçəklilər fəsiləsinin nümayəndələri
§6. Paxlalılar (kəpənəkçiçəklilər) fəsiləsi
§7. Badımcançiçəklilər fəsiləsi
§8. Badımcançiçəklilər fəsiləsindən olan mədəni bitkilər
§9. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsi
§10. Əməköməcilər fəsiləsi
§11. Üzüm fəsiləsi
§12. Birləpəlilər sinfi. Taxıllar fəsiləsi
§13. Taxıllar fəsiləsi. Buğda
§14. Taxıllar fəsiləsi. Qarğıdalı
§15. Birləpəlilər sinfi. Zanbaqkimilər, süsənkimilər

Nərgizkimilər fəsilələri

§16. Zanbaqkimilər və süsənkimilər fəsilələrinin mədəni bitkiləri

Kənd təsərrüfatı bitkiləri

§17. Mədəni bitkilərin mənşəyi
§18. Meyvə bitkiləri
§19. Bostan və tərəvəz bitkiləri
§20. Subtropik bitkilər

Bitkilərin əsas şöbələri

§21. Yosunlar şöbəsi
§22. Dəniz yosunları
§23. Təbiətdə və insan həyatında yosunların rolu
§24. Mamırkimilər şöbəsi
§25. Sfaqnum (torf) mamırı. Torfun əmələ gəlməsi
§26. Qıjıkimilər, qatırquyruğukimilər, plaunkimilər
§27. Daş kömürün əmələ gəlməsi
§28. Çılpaqtoxumlular şöbəsi
§29. Çılpaqtoxumluların çoxalması. Onların təbiətdə və insan həyatında rolu
§30. Bitki aləminin əsas inkişaf mərhələləri
§31. Bitki qruplaşmaları və onların müxtəlifliyi

Bakteriyalar, göbələklər, şibyələr

§32. Bakteriyaların quruluşu və həyat fəaliyyəti
§33. Bakteriyaların təbiətdə və insan həyatında rolu
§34. Viruslar
§35. Göbələklər və onların ümumi xüsusiyyətləri
§36. Kif və maya göbələkləri
§37. Parazit göbələklər və onlara qarşı mübarizə
§38. Şibyələr
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
......
Bağla
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.

İzahlı video testlərə keç