Biologiya

VII sinif

Çiçəkli bitkilərin təsnifatı. Örtülü-toxumlu (çiçəkli) bitkilər şöbəsi

§1. Əsas sistematik kateqoriyalar
§2. İkiləpəlilər sinfi. Xaççiçəklilər (kələmçiçəklilər) fəsiləsi
§3. Xaççiçəklilər fəsiləsinə aid olan mədəni bitkilər
§4. Gülçiçəklilər fəsiləsi
§5. Gülçiçəklilər fəsiləsinin nümayəndələri
§6. Paxlalılar (kəpənəkçiçəklilər) fəsiləsi
§7. Badımcançiçəklilər fəsiləsi
§8. Badımcançiçəklilər fəsiləsindən olan mədəni bitkilər
§9. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsi
§10. Əməköməcilər fəsiləsi
§11. Üzüm fəsiləsi
§12. Birləpəlilər sinfi. Taxıllar fəsiləsi
§13. Taxıllar fəsiləsi. Buğda
§14. Taxıllar fəsiləsi. Qarğıdalı
§15. Birləpəlilər sinfi. Zanbaqkimilər, süsənkimilər

Nərgizkimilər fəsilələri

§16. Zanbaqkimilər və süsənkimilər fəsilələrinin mədəni bitkiləri

Kənd təsərrüfatı bitkiləri

§17. Mədəni bitkilərin mənşəyi
§18. Meyvə bitkiləri
§19. Bostan və tərəvəz bitkiləri
§20. Subtropik bitkilər

Bitkilərin əsas şöbələri

§21. Yosunlar şöbəsi
§22. Dəniz yosunları
§23. Təbiətdə və insan həyatında yosunların rolu
§24. Mamırkimilər şöbəsi
§25. Sfaqnum (torf) mamırı. Torfun əmələ gəlməsi
§26. Qıjıkimilər, qatırquyruğukimilər, plaunkimilər
§27. Daş kömürün əmələ gəlməsi
§28. Çılpaqtoxumlular şöbəsi
§29. Çılpaqtoxumluların çoxalması. Onların təbiətdə və insan həyatında rolu
§30. Bitki aləminin əsas inkişaf mərhələləri
§31. Bitki qruplaşmaları və onların müxtəlifliyi

Bakteriyalar, göbələklər, şibyələr

§32. Bakteriyaların quruluşu və həyat fəaliyyəti
§33. Bakteriyaların təbiətdə və insan həyatında rolu
§34. Viruslar
§35. Göbələklər və onların ümumi xüsusiyyətləri
§36. Kif və maya göbələkləri
§37. Parazit göbələklər və onlara qarşı mübarizə
§38. Şibyələr