ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Biologiya

VI sinif

Çiçəkli bitkilərlə ümumi tanışlıq

§1. Biologiya canlılar haqqında elmdir. Təbiətdə, xalq təsərrüfatında və insan həyatında bitkilərin əhəmiyyəti
§2. Çiçəkli bitkilərin orqanları. Bitkilərin müxtəlifliyi
§3. Meyvələr və toxumlar, onların yayılmağa uyğunlaşması

Bitkilərin hüceyrəvi quruluşu

§4. Böyüdücü cihazlarla ümumi tanışlıq
§5. Bitki hüceyrələrinin quruluşu
§6. Sitoplazmanın hərəkəti. Maddələrin hüceyrəyə daxil olması
§7. Bitki hüceyrələrinin bölünməsi və böyüməsi

Kök

§8. Kökün növləri və kök sisteminin tipləri
§9. Kökün zonaları
§10. Bitkilərin toxumaları
§11. Suyun və mineral maddələrin udulması. Köklərin tənəffüsü
§12. Torpaq və gübrələr
§13. Köklərin şəkildəyişməsi

Zoğ, yarpaq və gövdə

§14. Zoğun tumurcuqdan inkişaf etməsi
§15. Yarpağın xarici quruluşu
§16. Yarpağın daxili quruluşu
§17. Fotosintez
§18. Təbiətdə və insan həyatında fotosintezin əhəmiyyəti
§19. Yarpaqların tənəffüsü, fotosintezlə tənəffüs arasındakı əlaqə
§20. Yarpaq vasitəsilə suyun buxarlanması (transpirasiya)
§21. Yarpaqların şəkildəyişməsi
§22. Xəzan. Xəzanın əhəmiyyəti
§23. Ağac gövdəsinin daxili quruluşu. İllik halqalar
§24. Suyun və mineral maddələrin gövdədə hərəkəti
§25. Üzvi maddələrin gövdədə hərəKəti
§26. Gövdələrin şəKİldəyişməsi

Çiçəkli bitkilərin vegetativ çoxalması

§27. Vegetativ çoxalma
§28. Bitkilərin calaq edilməsi

Çiçək və meyvə

§29. Çiçək şəklini dəyişmiş zoğdur
§30. Çiçəkləmə
§31. Tozlanma. Həşərat (cücülər) vasitəsilə tozlanma
§32. Külək vasitəsilə çarpaz tozlanma. Öz-özünə tozlanma
§33. Süni tozlanma
§34. Çiçəkli bitkilərdə mayalanma
§35. Meyvə və toxumların əmələ gəlməsi. Onların əhəmiyyəti

Toxum

§36. Toxumun quruluşu
§37. Toxumun tərkibi
§38. Toxumun cücərməsi
§39. Toxumun tənəffüsü
§40. Toxum səpini və bitkilərin becərilməsi

Bitkilər və ətraf mühit

§41. Bitki orqanları arasında qarşılıqlı əlaqə. Bitki tam orqanizmdir
§42. Canlı və cansız aləmin ekoloji amilləri
§43. Bitkilərin canlı və cansız aləmlə qarşılıqlı əlaqəsi
§44. Bitkilərin birgə yaşamağa uyğunlaşması
§45. İnsan fəaliyyətinin bitki qruplaşmalarına təsiri
§46. Bitkilərin mühafizəsinin təşkili
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
......
Bağla
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.

İzahlı video testlərə keç