ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Biologiya

XI sinif

Orqanizmlərin çoxalması və inkişafı

§1. DNT-nin ikiləşməsi və interfaza
§2. Hüceyrə səviyyəsində çoxalma. Mitoz və amitoz
§3. Meyoz bölünmə
§4. Orqanizmlərin çoxalma formaları.
§5. Bitkilərdə cinsiyyətli çoxalma prosesi
§6. Partenogenez və hermafroditizm
§7. Orqanizmlərin fərdi inkişafı
§8. İrsiyyət və dəyişkənliyin əsas qanunauyğunluqları. İrsiyyətin öyrənilməsinin hibridoloji üsulu
§9. Monohibrid çarpazlaşma. Mendelin birinci və ikinci qanunları
§10. Allel genlər. Monohibrid çarpazlaşmanın sitoloji əsasları. Qametlərin saflığı hipotezi
§11. Qeyri – tam dominantlıq. Analizedici çarpazlaşdırma
§12. Dihibrid və polihibrid çarpazlaşdırma. Mendelin üçüncü qanunu
§13. Genlərin ilişikli keçməsi
§14. Cinsiyyətin genetikası
§15. Genlərin qarşılıqlı və çoxcəhətli təsiri
§16. Sitoplazmatik irsiyyət. Çoxallellik
§17. İnsan irsiyyətinin öyrənilmə üsulları
§18. Modifikasiya dəyişkənliyi
§19. Modifikasiya dəyişkənliyinin statistik qanunauyğunluqları
§20. İrsi dəyişkənlik
§21. Populyasiyanın genetikası
§22. Seleksiya elm kimi. Mədəni bitkilərin müxtəliflik və mənşə mərkəzləri. Homoloji sıralar qanunu
§23. Bitki və heyvan seleksiyasının əsas metodları
§24. İ. V. Miçurinin işləri. Dominantlığın idarə edilməsi
§25. Mikroorqanizmlərin seleksiyası. Seleksiyada istifadə edilən müasir metodlar
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
......
Bağla
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.

İzahlı video testlərə keç