Biologiya (Zoologiya)

VII sinif

Zoologiya

Heyvanlar aləmi haqqında ümumi məlumat
Birhüceyrəli heyvanlar yarımaləmi
Sarkomastiqoforlar tipi
Sarkodinlər sinfi
Adi amöb
Dizenteriya amöbü
Qamçılılar sinfi
Yaşıl evqlena
Volvoks
Parazit qamçılılar
Sporlular tipi
Koksidikimilər sinfi
Malyariya paraziti
İnfuzorlar və ya kirpiklilər tipi
Kirpikli infuzorlar sinfi
İnfuzor-tərlik
İbtidailərin müxtəlifliyi və əhəmiyyəti
Çoxhüceyrəli heyvanlar yarımaləmi
Bağırsaqboşluqlular tipi
Hidrozoalar sinfi
Şirin su hidrası
Bağırsaqboşluqluların müxtəlifliyi və əhəmiyyəti
Yastı qurdlar tipi
Kirpikli qurdlar sinfi
Ağ planari
Sorucu qurdlar sinfi
Qaraciyər sorucusu
Lentşəkilli qurdlar sinfi
Öküz soliteri
Exinokokk
Liqula
Sap qurdlar tipi
Əsl sap qurdlar sinfi
İnsan askaridi
Ankilostoma (əyribaş qurd)
Uşaq bizquyruğu
Parazit qurdların müxtəlifliyi və onlara qarşı mübarizə tədbirləri
Həlqəvi qurdlar tipi
Azqıllı qurdlar sinfi
Soxulcan
Çoxqıllı qurdlar sinfi. Nereid və qum qurdu
Zəlilər sinfi
Tibb zəlisi
Molyuskalar tipi
Qarınayaqlılar sinfi
Böyük göl ilbizi
İkitaylılar sinfi
Anadonta
Başıayaqlılar sinfi
Kalmar
......