not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Azərbaycan tarixi - VI sinif - Testlər

Azərbaycan tarixi

VI sinif

I Bölmə. Azərbaycan ərazisində ibtidai icma quruluşu
İbtidai icma quruluşunun mərhələləri

§1. Azərbaycan ərazisində ilk insan məskənləri
§2. Qəbilə icmasının meydana gəlməsi
§3. İstehsal təsərrüfatının yaranması
§4. Azərbaycan Tunc dövründə
§5. İbtidai icma quruluşunun dağılması

II. Bölmə. Azərbaycan ərazisində ilk tayfa birlikləri və dövlətlər
İlk tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları

§6. İlk tayfa birlikləri
§7. Erkən dövlət qurumları

II. Bölmə. Azərbaycan ərazisində ilk tayfa birlikləri və dövlətlər
Manna dövləti

§8. Mannanın təbiəti və əhalisinin məşğuliyyəti
§9. Manna dövlətinin yaranması və yüksəlişi
§10. Mannanın zəifləməsi və süqutu
§11. Mannanın təsərrüfatı və mədəniyyəti

II. Bölmə. Azərbaycan ərazisində ilk tayfa birlikləri və dövlətlər
İskitlər və Azərbaycan

§12. Azərbaycanda İskit (Skif) padşahlığının yaranması
§13. İskit mədəniyyəti

III Bölmə. Azərbaycan midiya və Əhəməni imperiyalarının tərkibində

§14. Azərbaycan Midiya imperiyasının tərkibində
§15. Azərbaycan Əhəməni imperiyasının tərkibində

IV Bölmə. Qədim Azərbaycan dövlətləri
Atropatena (Atropaten) dövləti

§16. Atropatena dövlətinin yaranması
§17. Atropatenanın əhalisi və təsərrüfatı
§18. Atropatenanın qonşu dövlətlərlə münasibətləri
§19. Atropatena dövlətinin Azərbaycan tarixində yeri və rolu
§20. Atropatenanın mədəniyyəti

IV Bölmə. Qədim Azərbaycan dövlətləri
Albaniya dövləti

§21. Albaniya dövlətinin yaranması
§22. Albaniyanın təsərrüfatı
§23. Albanların qonşu dövlətlərlə münasibətləri. Yadellilərə qarşı mübarizə
§24. Albaniyanın mədəniyyəti
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed