Azərbaycan tarixi

V sinif

Qiriş

§1. Azərbaycan tarixi fənni nəyi öyrədir

AZƏRBAYCAN QƏDİM DÖVRDƏ

§2. Azərbaycan - ən qədim insan məskəni
§3. Qayalar üzərində tarix
§4. Əmək alətləri necə meydana gəldi
§5. Azərbaycanın ən qədim dövləti
§6. Qaniçən Kiri kim məğlub etdi
§7. Azərbaycan adı necə yarandı
§8 Qədim Azərbaycan dövləti - Albaniya
§9. Azərbaycanda dini inanclar

AZƏRBAYCAN ORTA ƏSRLƏRDƏ

§10. Cavanşir
§11. «Qırx il kölə kimi yaşamaqdansa...»
§12. «Kitabi-Dədə Qorqud» - yurdumuzun tarix salnaməsi
§13. Azərbaycanın «Dəmir qapı»sı - Dərbənd
§14. Uzunömürlü dövlət - Şirvanşahlar
§15. Bərdə
§16. Təbriz
§17. Ərdəbil
§18. Azərbaycan mədəniyyətinin oyanışı
§19. Şəmsəddin Eldəniz necə Azərbaycan hökmdarı oldu ...
§20. Marağa rəsədxanası
§21. «Rəşidiyyə» - Məşhur Azərbaycan Universiteti
§22. Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı
§23. «...Gülüstan qalası, yoxsa Azərbaycan»
§24. Şairlər sultanı
§25. Şərqin son fatehi

AZƏRBAYCAN YENİ DÖVRDƏ

§26. İlk müstəqil Azərbaycan xanlığı
§27. Şuşa qalası
§28. İrəvan xanlığı
§29. Gəncə niyə Yelizavetpol adlandı
§30. Azərbaycanın parçalanması
§31. Tarixi yazanlar
§32. Mirzə Fətəli Axundzadə
§33. Milli mətbuatımızın banisi
§34. Böyük Azərbaycan xeyriyyəçisi
§35. «Molla Nəsrəddin»
§36. Mirzə Ələkbər Sabir
§37. Səttarxan

AZƏRBAYCAN ƏN YENİ DÖVRDƏ

§38. Sultan bəy Sultanov
§39. Mart soyqırımı
§40. «Bir kərə yüksələn bayraq...»
§41. Azərbaycan ordusunu yaradanlar
§42. İnqilab, yoxsa işğal
§43. Qardaş köməyi
§44. 1937-ci il
§45. Şərqdə ilk operanı kim yazdı
§46. İkinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan
§47. Ustad Şəhriyar

AZƏRBAYCAN MÜASİR DÖVRDƏ

§48. Lütfi Rəhim oğlu Ələsgərzadə
§49. Dirçəliş
§50. Qanlı Yanvar
§51. İstiqlalımızın bərpası
§52. Xocalı soyqırımı
§53. Müstəqil Azərbaycanın qurucusu
§54. Ulu öndərin yolu ilə
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed