ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Azərbaycan dili

IX sinif

Mürəkkəb cümlələr

Mürəkkəb cümlələrin növləri
Tabesiz mürəkkəb cümlələr
Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə məna əlaqələri
Zaman əlaqəsi
Səbəb-nəticə əlaqəsi
Qarşılaşdırma əlaqəsi
Aydınlaşdırma əlaqəsi
Bölüşdürmə əlaqəsi
Tabeli mürəkkəb cümlələr
Baş və budaq cümlələr
Budaq cümlələrinin növləri
Mübtəda budaq cümləsi
Xəbər budaq cümləsi
Tamamlıq budaq cümləsi
Tamamlıq budaq cümləsinin növləri
Zərlik budaq cümləsi
Zərlik budaq cümlələri
Zərlik budaq cümlələrinin növləri
Tərzi-hərəkət budaq cümləsi
Yer budaq cümləsi
Zaman budaq cümləsi
Kəmiyyət budaq cümləsi
Səbəb budaq cümləsi
Məqsəd budaq cümləsi
Şərt budaq cümləsi
Qarşılıq-güzəşt budaq cümləsi
Tabeli mürəkkəb cümlədə baş və budaq cümlələrin yeri (sırası)
Mürəkkəb cümlələrin təhlil qaydaları
Feli tərkibləri
Budaq cümlələrlə feli tərkiblərin qrammatik sinonimliyi
Vasitəsiz və vasitəli nitq
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
......
Bağla
Yeni video
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Zülal. Zülalların funksiyaları. Zülalın quruluşu. Biologiya
Yeni video
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda durğu işarələri. Azərbaycan dili. Dərs 47.
Yeni video
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Babək. Xürrəmilər. Ərəb xilafətı. İslamın Azərbaycanda yayılması
Yeni video
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Qafqaz Albaniyası. Cavanşir. Qədim Azərbaycan dövlətləri.
Yeni video
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Azərbaycan xanlıqları. Qərb Xanlıqları. İrəvan xanlığı. Naxçıvan xanlığı.
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.

İzahlı video testlərə keç