ZE+education...
Kurikulum+sinaqlar...

Azərbaycan dili

VI sinif

İlk dərs

§1. Beşinci sinifdə keçilmişlərin təkrarı
§2. Dilçilik və ya linqvistika
§3. Nitq hissələri

I BÖLMƏ. İsim

§4. İsim haqqında ümumi məlumat
§5. İsmin quruluşca növləri
§6. Ümumi və xüsusi isimlər
§7. Tək və cəm isimlər
§8. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi
§9. İsmin hallanması
§10. İsmin mənsubiyyət və hal şəkilçiləri
§11. İsmin cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası

II Bölmə. Sifət

§12. Sifət haqqında ümumi məlumat
§13. Sifətin quruluşca növləri
§14. Sifətin müqayisə dərəcələri
§15. Sifətin cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası

III bölmə. Say

§16. Say haqqında ümumi məlumat
§17. Sayın mənaca növləri
§18. Sayın quruluşca növləri
§19. Sayın cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası

IV bölmə. Əvəzlik

§20. Əvəzlik haqqında ümumi məlumat
§21. Əvəzliyin mənaca növləri
§22. Əvəzliyin morfoloji təhlili
§23. Nitq, mətn, üslub
Ugur MM
Language dom
Alsat.az - ən rahat aliş-veriş saytı
Elbite tibb kurslari
Tereggi 1
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
......
Bağla
Yeni video
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Azərbaycan dili. Bağlayıcılar. Bağlayıcılarda bəzi məqamlar. Dərs 46.
Yeni video
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Təsriflənən və təsriflənməyən feillərin fərqləri. Azərbaycan dili. Dərs 37.
Yeni video
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Cografiya (əvvəlki illərdə olan testlərin izahı) model test izahi (2009)
Yeni video
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Feili bağlama. Azərbaycan dili. Dərs 36.
Yeni video
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Feili sifət. Azərbaycan dili. Dərs 35.
Yeni video
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.
Məsdər. Azərbaycan dili. Dərs 34.

İzahlı video testlərə keç