not foundTable './shagird_myusers/viewed1' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed Azərbaycan dili - II sinif - Testlər

Azərbaycan dili

II sinif

1-ci bölmə. DƏYƏRLƏRİMİZ

Bilik günü
Səs və hərf
Bayraqlar
Üçrəngli bayraq
Sait və samit səslər
Əbədi məşəl
Heca
Vətən
Rənglərin anası
Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi
Novruz bayramı
Azərbaycan əlifbası
Lüğətdən istifadə
Qədim xalça
Çahargah əfsanəsi
Ümumiləşdirici təkrar

2-ci bölmə. AİLƏ

Üç bacı
İki alma
Sözlərin deyilişi və yazılışı
Şam
Parkda hadisə
O, yoxsa a ?
Sehrli torba
Ayilə, yoxsa ailə?
Yaşıl fincan
Məllim, yoxsa müəllim ?
Dostum Lətif
Ocax, yoxsa ocaq ?
Nə daha yaxşıdır
Nöksan, yoxsa nöqsan ?
Bağban və oğulları
İsti ana qucağında
"K” samitinin tələffüzü
Üç ana, üç oğul
Ümumiləşdirici təkrar

3-cü bölmə. SİNFİMİZİN UŞAQLARI

Kitab
Söz və onun mənası
Mehriban səma
Dilarə
Ad bildirən sözlər
Xoşbəxtlik nədir
Müəllim
-lar, -lər çoxluq bildirən hissəcik
İki güzgü
İki uşaq
Kompüter oyunu
Ad bildirən bəzi sözlərin böyük hərflə yazılışı
Elan
Sehrli söz
Ümumiləşdirici təkrar

4-cü bölmə. HEYVANLAR VƏ QUŞLAR

Ayı və şir
Heyvanlar necə qorunurlar
Əlamət bildirən sözlər
Şir və siçan
Dəvələr
Quşlar
Qayğıkeş valideynlər
Hərəkət bildirən sözlər
Qazlar
Siçanla qurbağanın dostluğu
Qurbağalar
Quyruq nəyə gərəkdir
Fillər
Xilaskar it
Papaqçı və meymunlar
Dovşanın adı
Adsız mətn
Ümumiləşdirici təkrar

5-ci bölmə. YAXŞI NƏDİR, PİS NƏDİR

Təzə il
Rəhmli küçük
Mürəkkəb sözlər
Kim islandı yağışda
Yalançı tülkü
Şəhidlər xiyabanı
Zarafat
Xocalı faciəsi
Meşə kralı
İki gonbul və dovşan
Nicat və Dəcəl
Kəpənək və qaranquş
Kobud
Lovğa
Dostlar səfərdə
Ümumiləşdirici təkrar

6-cı bölmə. TƏBİƏTİN SİRLƏRİ

Ana Təbiətin uşaqlara məktubu
Günəbaxan. Ayabaxan
İpəkqurdu
Söz birləşməsi
Hörümçəklər
Cümlə
Qızıl nədir
Çayın gileyi
Qarışqalar
Günəş və bulud
Arı
Bal arısının ailəsi
Kəpənəklər
Qaranquşlar
Güllərdən göyçək Çiçək
Cırcırama
Əqrəb və qurbağa
Torpağın nağılı
Odunçunun səhvi
Ümumiləşdirici təkrar

7-ci bölmə. SÖZ SƏNƏTİMİZ

Tapmacalar
Sanamalar
Nitq etiketləri
Xaqani
Cümlənin növləri
Oyunlar
Atalar sözləri
Cümlənin sonunda durğu işarələri
Laylalar
Tülkü və dəvə
Molla yolda
Yanıltmaclar
Göyərçin
Bayatılar
Janrlar
Ümumiləşdirici təkrar

8-ci bölmə. NAĞILLAR ALƏMİNDƏ

Balaca Əhməd
İki ayı balası
Cığal sərçə
Az danış, çox iş gör
Əkinçi və canavar
Cırtdan
Yalançı çoban
Babanın nağılı
Ümumiləşdirici təkrar
......
Insert Error: Table './shagird_myusers/spam_checker' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed