250 Quşların sinir sistemi sürünənlərin sinir sistemindən nə ilə fərqlənir?