ZE+education...

Fənlər üzrə sınaq testləri

Məntiq

Insert Error: Unknown column 'sual_id' in 'field list'