/home/shagird/public_html/log_in/const.php İzahlı lüğət - A hərfi ilə başlayanlar - H. 186
Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

ASPİRANT (ID - 1851)

is. [lat.] Elmi-tədqiqat fəaliyyəti üçün hazırlaşan şəxs.

ASPİRANTLIQ (ID - 1852)

is. Aspirantın işi, vəzifəsi. Aspirantlıq dövrü.

ASPİRANTURA (ID - 1853)

[lat.] 1. Ali məktəblərdə və ya elmi-tədqiqat idarələrində professor müəllim və elmi kadr hazırlama sistemi;
aspirantın keçdiyi elmi hazırlıq. [Şeyda:] ..Bitkiçilik institutunda bağçılıq aspiranturasını başa vurmuşam. Ə.Məmmədxanlı.
2....

ASPİRİN (ID - 1854)

[lat.] əcz. Hərarəti azaldan və ya ağrıkəsən dərman.

ASRAL (ID - 1855)

is. bot. b a x kəndirotu.

ASRALLIQ (ID - 1856)

is. Asral bitən yer.

ASSA (ID - 1857)

dan. İti və coşqun rəqs ifa edilərkən söylənilən nida.

ASSİMİLYASİYA (ID - 1858)

[lat.] 1. dilç. Bir səsin yanındakı səsə bənzədilməsi, məs.: annamaq (anlamaq), atdar (atlar) və s.
Bir xalqın başqa bir xalqın dilini, adətlərini və s.-ni qəbul etməsi nəticəsində onun içərisində əriyib getməsi. Zorakı...

ASSİMİLYATOR (ID - 1859)

[lat.] Hakim millətin dilini, mədəniyyətini, adətlərini və s.-ni zorla məhkum xalqa qəbul etdirməklə, onun milli varlığını məhv etməyə çalışan.

ASSİMİLYATORLUQ (ID - 1860)

is. Hakim millətin öz dilini, mədəniyyətini, adətlərini və s.-ni zorla məhkum millətə qəbul etdirməyə, onun milli varlığını məhv etməyə çalışması.

Bu səhifə dəfə baxılıb

Bağla