Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

Sualın cavabını yaz

Sual ID - 1460

Müəllif: serkar (Əlavə edilib: 12.01.2012)
Köməkçi nitq hissələri hansılarıdır?

Sual ID - 1463

Müəllif: Stanqist (Əlavə edilib: 12.01.2012)
Xəbər ən çox nə ilə ifadə olunur ?
A)təyin
b)təsriflənən fel
c)mübtəda
d)zərflik?

Sual ID - 1435

Müəllif: dinka_1990 (Əlavə edilib: 11.01.2012)
Kəsr sayı hansıdır
a) üçdə iki
b) birinci
c) yüzlərcə
d) milyard?

Sual ID - 1421

Müəllif: baron (Əlavə edilib: 08.01.2012)
İdarə əlaqəsi nəyə deyilir?

Sual ID - 1409

Müəllif: okus (Əlavə edilib: 07.01.2012)
Tabelilik və tabesizlik əlaqəsinin fərqi nədir?

Sual ID - 1411

Müəllif: Valide_96 (Əlavə edilib: 07.01.2012)
Tabeli mürəkkəb cümlələr nəyə deyilir?

Sual ID - 1383

Müəllif: Valide_96 (Əlavə edilib: 06.01.2012)
Nə zaman qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrdə icraçı qeyri-real olur?

Sual ID - 1384

Müəllif: Valide_96 (Əlavə edilib: 06.01.2012)
Feli bağlama cümlədə hansı üzv yerində işlənir?

Sual ID - 1381

Müəllif: vipraul (Əlavə edilib: 05.01.2012)
L m n r samitləri hansı samitlər adlanır?

Sual ID - 1369

Müəllif: mgiyk (Əlavə edilib: 04.01.2012)
İnsan sözünə hansı şəkilçi artırsaq vurğusu deyişməz?

Sual ID - 1361

Müəllif: orlando (Əlavə edilib: 03.01.2012)
Müəyyən miqdar sayları nəyə deyilir?

Sual ID - 1353

Müəllif: huseyinov_mamed (Əlavə edilib: 02.01.2012)
Dəniz qırağına çatanda qəribə bir əhvalatla rastlaşdıq. Cümləsində hansı cümlə üzvü buraxılıb?

Sual ID - 1345

Müəllif: Firuzə (Əlavə edilib: 30.12.2011)
Əsl Azərbaycan sözləri ilə alınma sözlərin fərqi nədir?

Sual ID - 1336

Müəllif: arximed (Əlavə edilib: 29.12.2011)
Cümlə nəyə deyilir?

Sual ID - 1307

Müəllif: Parvin_332 (Əlavə edilib: 27.12.2011)
Tabeli mürəkkəb cümlədə en əsas nə olmalıdır?

Sual ID - 1308

Müəllif: Parvin_332 (Əlavə edilib: 27.12.2011)
Tabesizlik mürəkkəb cümlənin tərkib hissəsi nə ilə bağlanır?

Sual ID - 1289

Müəllif: pişik (Əlavə edilib: 26.12.2011)
Felin təsriflənməyən formaları hansılardır?

Sual ID - 1290

Müəllif: pişik (Əlavə edilib: 26.12.2011)
Feli digər nitq hissələrindən fərqləndirən xüsusiyyətlər hansılardır?

Sual ID - 1273

Müəllif: qanadli (Əlavə edilib: 24.12.2011)
Feli sifət hansı cümlə üzvü olur?

Sual ID - 1266

Müəllif: ag_qartal (Əlavə edilib: 23.12.2011)
Nə zaman cəm şəkilçisi olan -lar, -lər vurğu qəbul etmir?

Sual ID - 1253

Müəllif: twetty (Əlavə edilib: 21.12.2011)
Hansı tabesizlik bağlayıcısı yalnız sözləri bağlayır?

Sual ID - 1231

Müəllif: hepsi1 (Əlavə edilib: 19.12.2011)
Cümlə üzvlərinin sırasının pozulması nə adlanır?

Sual ID - 1179

Müəllif: sevilay1999 (Əlavə edilib: 16.12.2011)
Felin məna növləri hansılardır?

Sual ID - 1187

Müəllif: zohr (Əlavə edilib: 16.12.2011)
Felin leksik məna növləri hansılardır?

Sual ID - 1190

Müəllif: gatol (Əlavə edilib: 16.12.2011)
Cümlənin qrammatik əsasını göstərin.
A) mübtəda, xəbər
b) sual cümləsi
c) əmr cümləsi
d) xəbər?

Sual ID - 1172

Müəllif: Fatime2002 (Əlavə edilib: 15.12.2011)
Tabeli mürəkkəb cümlədə bas cümlə birinci gələrsə və bas cümlədə işara əvəzliyi işlənərsə o necə adlanır?

Sual ID - 1175

Müəllif: sahdag (Əlavə edilib: 15.12.2011)
Vətəni qorumaq hamini borcudur. Cümləsində mübtəda nə ilə ifadə olunum?

Sual ID - 1101

Müəllif: kenu (Əlavə edilib: 11.12.2011)
Hansı şəkilçilər alınmadır?

Sual ID - 1103

Müəllif: sevilay1999 (Əlavə edilib: 11.12.2011)
Fel nəyə görə ancaq hərəkəti yox həm də hal bildirir?

Sual ID - 1085

Müəllif: Isa (Əlavə edilib: 10.12.2011)
Məsdərin şəkilçisi hansıdır?

Sual ID - 1073

Müəllif: lalə93 (Əlavə edilib: 09.12.2011)
Ət şəkilçisi ilə düzələn sözlərdən birini deyin?

Sual ID - 1075

Müəllif: qrin (Əlavə edilib: 09.12.2011)
Hansı söz cəm şəkilçisi qəbul etmir?
a) camaat
b) saat
c) səhər?

Sual ID - 1076

Müəllif: qrin (Əlavə edilib: 09.12.2011)
Ümumi isimi tap?
a) oğuz
b) məktəb
c) Araz?

Sual ID - 1077

Müəllif: qrin (Əlavə edilib: 09.12.2011)
Cümlənin bas üzvü hansıdır?
a) mübtəda
b) böyük
c) yaraşıqlı?

Sual ID - 1080

Müəllif: qrin (Əlavə edilib: 09.12.2011)
Məsdər nə bildirir?
a) felin zamanını
b) felin adini
c) heç birini?

Sual ID - 1049

Müəllif: Mentiqli (Əlavə edilib: 07.12.2011)
Arzu şəklinin şəkilçiləri?
A) a, ya
b) yoxdur
c) mis, ib
d) dir, t?

Sual ID - 1041

Müəllif: husen (Əlavə edilib: 05.12.2011)
Aşağılardakılardan hansı omonimdir
a) bağ al en əsr
b) əsər ayaq yan
c) yan yaş burun
d) burun kök köç?

Sual ID - 1030

Müəllif: Ataxan (Əlavə edilib: 04.12.2011)
Mürəkkəb adın ixtisarına nə deyilir?

Sual ID - 1033

Müəllif: lllllllll (Əlavə edilib: 04.12.2011)
Üslub və Üslubiyyat nəyə deyilir?

Sual ID - 1014

Müəllif: QONAQ_113783 (Əlavə edilib: 03.12.2011)
Sözlərdən neçəsi düzəltmə isimdir? Qənddan, kömürçü, velosiped, bənövşə. dövran. baxış. mağaza. yüksəliş

Sual ID - 1015

Müəllif: QONAQ_113783 (Əlavə edilib: 03.12.2011)
İsmin hansı halının şəkilçisi yoxdur?

Sual ID - 1020

Müəllif: filosof_1492 (Əlavə edilib: 03.12.2011)
Qarşılıq söz əsasında formalaşa bilməyən budaq cümləsi hansıdır ?

Sual ID - 1021

Müəllif: filosof_1492 (Əlavə edilib: 03.12.2011)
Amorf dil nədir?

Sual ID - 1022

Müəllif: filosof_1492 (Əlavə edilib: 03.12.2011)
Omonimlik sözün kökünə yoxsa başlanğıc formasına aid olunur ?

Sual ID - 1023

Müəllif: filosof_1492 (Əlavə edilib: 03.12.2011)
Morfem nədir ?

Sual ID - 1010

Müəllif: rodrigo (Əlavə edilib: 02.12.2011)
İsmin neçə halı var ?

Sual ID - 1002

Müəllif: Optimus (Əlavə edilib: 01.12.2011)
İsmin hansı halı xəbər ola bilmir?

Sual ID - 1006

Müəllif: saka (Əlavə edilib: 01.12.2011)
Nitq etiketi nədir?

Sual ID - 1008

Müəllif: TQO (Əlavə edilib: 01.12.2011)
İsmin necə halı var?

Sual ID - 954

Müəllif: Lets_Go (Əlavə edilib: 28.11.2011)
Morfonoloji hadisə nə deməkdir?