Azərbaycan dili - III sinif - Testlər
?>
Davamiyyət balınız
Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)
az_diliIII sinif

Azərbaycan dili

   

III sinif

   
Paraqraflar

1-ci bölmə. AİLƏ VƏ MƏKTƏB

Ünsiyyət nədir?
Məktəbdə bir gün
Eşitmək və dinləmək
Dinləmə bacarığı

Uşaqların nağılı
Otuz altı, altı
Qalın və incə saitlər

Beş bacının qardaşı
Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər

"Hə", yoxsa "bəli"?
Danışma bacarığı

İki alma
Yolda hadisə
Tam məxfi
Yaşıl karandaş
Kar və cingiltili samitlər

Qələm
Ümumiləşdirici təkrar

2-ci bölmə. MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR

Qənaətcillik
Qeybət
Əsərin mövzusu və ideyası

Qartalın təşəkkürü
Sözlərin deyilişi və yazılışı

Ağıllı qarışqa
Nəsr və nəzm

Cəmil + Mahir = ...
Atanın oğluna nəsihəti
Tənha qu quşu
Üç oğlan
Dialoq nədir?

Şar
Ballı və Vız-vız
Yaxşılığa yaxşılıq

Nəbi və Tahir
Hamıdan qəşəng
Ümumiləşdirici təkrar

3-cü bölmə. SİRLİ DÜNYA

Sərçə
Yaxınmənalı sözlər

Ayın itməsi
Əksmənalı sözlər

İki gül
Sözün məcazi mənası

Gözlər
Çoxmənalı sözlər

Təkər
Bədii və elmi mətnlər

Təkərin tarixi
3 Ağac
Sözün mənasını necə izah etməli

Leylək və Bülbül
Nitq etiketləri

Qarağacın kölgəsi
Nitq etiketləri
Söz sonunda bəzi samitlərin tələffüzü

Çox sevirəm
Qar dənəsi
Ümumiləşdirici təkrar

4-cü bölmə. SEVİMLİ QƏHRƏMANLARIM

Fitnə
Mürəkkəb sözlərin yazılışı

Şahzadə və dilənçi
Hekayə xəritəsi

Göyçək Fatma
İsim - ad bildirən sözlər

Alı kişinin qisası
Qaraca Çoban
Xüsusi isimlərin böyük hərflə yazılışı

Qavroş
Balaca və Karlson
Qazanın ölməyi
Sifət - əlamət bildirən sözlər

Qaraca qız
Ümumiləşdirici təkrar

5-ci bölmə. TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏR

Müdrik rəhbər
Atatürk niyə ağladı
Şair və hökmdar
Say - miqdar və sıra bildirən sözlər

Onluq say sistemi
Rəqəmlərin tarixi
Terminlər

Müəllimdən hədiyyə
Üzeyir Hacıbəyli
Şah İsmayıl Xətai
Hacı Zeynalabdin Tağıyev
Makedoniyalı İsgəndər
İstedadlı şagird
Əvəzlik

Sabirin ilk uşaq şeiri
Cütçü
Bahalı xalça
Cəfər Cabbarlı
Ümumiləşdirici təkrar

6-cı bölmə. BAYRAMLAR VƏ TARİXİ GÜNLƏR

18 Oktyabr - Dövlət Müstəqilliyi Günü
Yaşasın hüquqlarımız!
Şəxs əvəzlikləri

Bayram payı
İlaxır çərşənbələri
Bahar bayramı
Dini bayramlarımız
Feil - hərəkət bildirən sözlər

Milli Musiqi Günü
Ana dili
10 Mart - Milli Teatr Günü
Feilin zamana görə dəyişməsi

Qorxulu yanvar gecəsi
Azərbaycanda ilk milli qəzet
Feilin şəxsə görə dəyişməsi

Çərpələng
Gülüş günü
Ümumiləşdirici təkrar

7-ci bölmə. HİKMƏT XƏZİNƏSİ

Kərpickəsən qocanın hekayəti
Güc birlikdədir
Əkinçi və oğlu
Səbəb-nəticə əlaqəsi

Tamahkar ağa ilə çoban
Cümlə üzvləri

Ata sözünün qiyməti
Cümlənin baş üzvləri - mübtəda, xəbər

Dəniz qorxusu
Atanın nəsihəti
Cümlənin ikincidərəcəli üzvləri

Qarabatdaq və xərçəng
Siçan və dəvə
Köhnə dərs
Tacir və dostu
Durğu işarələri

Daha mənə ehtiyac yoxdur
Ümumiləşdirici təkrar

8-ci bölmə. MƏDƏNİ İRSİMİZ

Peşələr necə yaranıb
Ayaqdöymə
Qobustan
"Yallı" rəqsi
Gəncə darvazası
Şirvanşahlar sarayı
2500 yaşlı xalça
Buta
Balaban
Qədim kitablar
Kitab
Hop-hop
Xalqın malını xalqa satmazlar
Ümumiləşdirici təkrar
Bağla
.....