Davamiyyət balınız
Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)
It is exist
Orta əsrlər tarixi..
   
VII sinif..
   
Paraqraflar
I bölmə. Dünya ölkələri V-IX əsrlərdə. (Feodal münasibətlərinin meydana gəlməsi)
I fəsil. Çin. İran və Qafqaz xalqları
§1. Çin
§2. İran
§3. Qafqaz xalqları
I bölmə. Dünya ölkələri V-IX əsrlərdə. (Feodal münasibətlərinin meydana gəlməsi)
II fəsil. Türk dövlətləri
§4. Ağ Hun imperatorluğu
§5. Qərbi Hun imperatorluğu
§6. Göytürk imperatorluğu
§7. Uyğur xaqanlığı
§8. Xəzər xaqanlığı
§9. Avar xaqanlığı
§10. Cənub-Şərqi Avropada Bulqar türk dövləti
I bölmə. Dünya ölkələri V-IX əsrlərdə. (Feodal münasibətlərinin meydana gəlməsi)
III fəsil. Hindistan və ərəblər
§11. Hindistan
§12. Ərəblər V-VII əsrin əvvəllərində
§13. İslam dininin meydana gəlməsi
I bölmə. Dünya ölkələri V-IX əsrlərdə. (Feodal münasibətlərinin meydana gəlməsi)
IV fəsil. Qərbi Avropa, Bizans və Slavyan xalqları
§14. Qərbi Avropa (V--IX əsrlər)
§15. Bizans
§16. Slavyanlar
II bölmə. Feodal dağınıqlığı (IX-XI əsrlər)
V fəsil. Şərq ölkələrində feodal dağınıqlığı
§17. Çin və Hindistan
§18. Qafqaz
II bölmə. Feodal dağınıqlığı (IX-XI əsrlər)
VI fəsil. Türk dövlətləri
§19. Oğuz dövləti
§20. Samanilər dövləti
§21. Qaraxanilər dövləti
§22. Qəznəvi dövləti
§23. Xarəzmşahlar dövləti
§24. Bulqar türk dövləti
II bölmə. Feodal dağınıqlığı (IX-XI əsrlər)
VII fəsil. Ərəb xilafəti və İslam dininin yayılması
§25. Ərəb xilafəti və ərəb işğalları
§26. Ərəb xilafətinin parçalanması
II bölmə. Feodal dağınıqlığı (IX-XI əsrlər)
VIII fəsil. Qərbi Avropada feodal dağınıqlığı
§27. Frank imperiyasının parçalanması
§28. Qərbi Avropada yeni dövlətlərin yaranması
III bölmə. Mədəniyyət
IX fəsil. Türk və Şərq xalqlarının mədəniyyəti
§29. Türk xalqlarında maarif və elm
§30. İslam mədəniyyəti
§31. İran və Qafqaz mədəniyyəti
§32. Hindistan və Çin mədəniyyəti
III bölmə. Mədəniyyət
X fəsil. Bizans və Avropa xalqlarının mədəniyyəti
§33. Bizans mədəniyyəti
§34. Avropa xalqlarının mədəniyyəti

Bu səhifə 76003 dəfə baxılıb

Bağla
.....