Davamiyyət balınız
Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)
It is exist
Coğrafiya..
   
VIII sinif..
   
Paraqraflar
I. Azərbaycan Respublikasının relyefi, geoloji quruluşu və faydalı qazıntıları
§1. Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi, sahəsi, sərhədləri
§2. Relyefin ümumi səciyyəsi
§3. Relyefin inkişafı. Tektonik zonalar
§4. Relyef formaları. Relyefin təsərrüfat əhəmiyyəti
§5. Geoloji quruluş, faydalı qazıntılar və mineral sular
II. Azərbaycan Respublikasının iqlimi
§6. Günəş radiasiyası və havanın temperaturu
§7. Hava kütlələri və küləklər
§8. Yağıntılar
§9. İqlim tipləri
III. Daxili sular
§10. Çaylar. Ümumi səciyyəsi
§11. Çayların qidalanması və su rejimi
§12. Əsas çaylar və onların hidroloji xüsusiyyətləri
§13. Göllər
§14. Süni su obyektləri. Su anbarları və kanallar
§15. Yeraltı sular. Buzlaqlar
§16. Xəzər dənizi
§17. Xəzər dənizinin canlılar aləmi və problemləri
IV. Torpaq və bitki örtüyü. Heyvanlar aləmi
§18. Torpaq örtüyü. Torpaqların şaquli paylanması
§19. Bitki örtüyü. Yarımsəhra və dağ-bozqır bitkiləri
§20. Meşələr. Çəmən və çəmən-çöl bitkiləri
§21. Heyvanlar aləmi
V. Azərbaycanın landşaftı
§22. Landşaft haqqında anlayış. Landşaftın təsnifatı
§23. Dağ landşaftları
§24. Düzənlik landşaftları
VI. Təbiətin mühafizəsi
§25. Azərbaycanda təbiəti mühafizənin əsas istiqamətləri
§26. Atmosferin, suların mühafizəsi
§27. Bitki örtüyünün və heyvanlar aləminin mühafizəsi. Qoruqlar, milli parklar və yasaqlıqlar
VII. Azərbaycan Respublikasının fiziki-coğrafi rayonlaşdırılması
§28. Böyük Qafqaz vilayəti
§29. Böyük Qafqaz vilayətinin fiziki-coğrafi rayonları
§30. Kür çökəkliyi vilayəti
§31. Kür çökəkliyi vilayətinin fiziki-coğrafi rayonları
§32. Kiçik Qafqaz vilayəti
§33. Lənkəran vilayəti
§34. Orta Araz (Naxçıvan) vilayəti

Bu səhifə 101457 dəfə baxılıb

Bağla
.....