Davamiyyət balınız
Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)
Coğrafiya..
   
X sinif..
   
Paraqraflar
I bölmə. Kainat. Günəş sistemi
§1. Kainat və Günəş sistemi. Yerin Günəş sistemində mövqeyi
§2. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti və onların coğrafi nəticələri
II bölmə. Coğrafi və topoqrafik xəritələr
§3. Coğrafiya xəritələrinin tərtib olunması
§4. Coğrafiya xəritələrinin təsnifatı
§5. Kartoqrafik təsvirlərdən istifadə
III bölmə. Yerin daxili quruluşu
§6. Yerin planet kimi yaranması və inkişafı mərhələləri
§7. Yerin daxili quruluşu. Yer qabığı
§8. Litosfer tavaları
§9. Əsas dağəmələgəlmə mərhələləri. Müasir tektonik hərəkətlər.
§10. Zəlzələ və vulkanizm prosesləri
IV bölmə. Yer səthinin relyefi
§11. Relyef formaları. Onların təsnifatı
§12. Ekzogen mənşəli relyef formaları
§13. Qurunun böyük dağ qurşaqları və düzənlikləri
§14. Okean dibinin relyefi
V bölmə. Atmosfer yerin hava təbəqəsidir
§15. Atmosferin tərkibi, quruluşu, əhəmiyyəti
§16. Havanın temperatur şəraiti
§17. Yer kürəsində atmosfer təzyiqinin müxtəlifliyi və onun coğrafi nəticələri
§18. Atmosferdə su
§19. Hava və iqlim
VI bölmə. Hidrosfer
§20. Hidrosfer Yerin su təbəqəsidir
§21. Su kütlələri və okeanda dinamik proseslər
§22. Quru suları
VII bölmə. Biosfer
§23. Yaranması, inkişaf mərhələləri, digər xarici təbəqələrə təsiri
§24. Torpaq
§25. Coğrafi təbəqə. Onun yaranması və inkişaf xüsusiyyətləri
§26. Təbii komplekslər, təbii zonalar, landşaftlar
VIII bölmə. Qlobal ekoloji problemlər
§27. Ekoloji problemlərin yaranması və onlarla mübarizə

Bu səhifə 36371 dəfə baxılıb

Bağla
.....