Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

DƏLİLƏŞMƏK (ID - 8866)

f Dəli olmaq, dəli halına gəlmək, özündən çıxmaq, azğmlaşmaq, dəli kimi...

DƏLİLİK (ID - 8867)

is. 1. Ağlı başından çıxmış adamın halı. Dəlilik əlamətləri.
məc....

DƏLİLLƏŞDİRİLMƏ (ID - 8868)

“Dəlilləşdirilmək”dən f.is.

DƏLİLLƏŞDİRİLMƏK (ID - 8869)

məch. Dəlillərlə əsaslandırılmaq.

DƏLİLLƏŞDİRMƏ (ID - 8870)

“Dəlilləşdirmək”dən f.is.

DƏLİLLƏŞDİRMƏK (ID - 8871)

f Dəlillərlə əsaslandırmaq.

DƏLİLLƏŞMƏ (ID - 8872)

“Dəlilləşmək”dən f.is.

DƏLİLLƏŞMƏK (ID - 8873)

f Dəlillərlə əsaslanmaq.

DƏLİLLİ (ID - 8874)

sif. Dəlili olan; sübutlu, əsaslı.

DƏLİLSİZ (ID - 8875)

sif. Dəlili olmayan; sübutsuz, əsassız. Dəlilsiz fikir sübuta yetməz.

Bu səhifə 372 dəfə baxılıb