Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

ŞƏRAİT (ID - 37438)

is. [ər. “şərt” söz. cəmi] 1. Bir şeyin həyata keçməsi üçün lazım...

ŞƏRAKƏT (ID - 37439)

is. [ər.] klas. Şəriklik, şərik olma, bərabər iştirak etmə, yoldaşlıq....

ŞƏRAKƏTLİ (ID - 37440)

sif. və zərf Şərikli, müştərək, bir yerdə, ortaqlı. Şərakətli bağ salmaq....

ŞƏRAR(Ə) (ID - 37441)

is. [ər.] klas. Qığılcım. Nagəhan bir şərarə qəlyandan; Düşdü əmmaməsinə...

ŞƏRARƏLİ (ID - 37442)

sif. Qığılcımlı, qığılcımsaçan. Qara buludlar Günəş şüasını bizdən...

ŞƏRARƏT (ID - 37443)

is. [ər.] klas. Yamanlıq, pislik, mərdimazarlıq, şər iş; fitnə; fəsad. Hər...

ŞƏRARƏTÇİ (ID - 37444)

is. Fitnəçi, fəsadçı, mərdimazar.

ŞƏRBAF (ID - 37445)

is. [fars.] Nazik saplardan əl ilə bafta və sair bu kimi şeylər toxuyan, tikmə...

ŞƏRBAFLIQ (ID - 37446)

is. Şərbaf peşəsi, şərbaf sənəti. Şərbaflıq eləmək. - Ömrünün tamam...

ŞƏRBAZ (ID - 37447)

sif. [ər. şər və fars. ...baz] Şər, böhtan atmağı sevən; iftiraçı, fitnəçi....

Bu səhifə 333 dəfə baxılıb