Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

SİNİFLİ (ID - 35940)

sif. Siniflərə bölünmüş, sinifləri olan (bax sinif 3 -cü mənada). Sinifli...

SİNİFSİZ (ID - 35941)

sif. Siniflərə bölünməmiş, siniflər olmayan (bax sinif3-cü mənada). Sinifsiz...

SİNİR (ID - 35942)

bax əsəb. [Solmaz:] Bütün sinirlərim kaman teli kimi inləyir. C.Cabbarlı....

SİNİRLƏNMƏ (ID - 35943)

“Sinirlənmək”dən f.is.

SİNİRLƏNMƏK (ID - 35944)

bax əsəbiləşmək. [Reyhan:] Möhsün, sakit ol, axır həkim sənə deyib ki,...

SİNİRLİ (ID - 35945)

bax əsəbi. [Dilbər:] ..Belə sinirli bir halda [Balaşa] danışa bilmərəm....

SİNK (ID - 35946)

[alm.] kim. Göyümtül-ağ rəngli döyülə bilən metal - kimyəvi element. //...

SİNKLƏMƏ (ID - 35947)

“Sinkləmək”dən f.is.

SİNKLƏMƏK (ID - 35948)

SİNKLƏNMİŞ (ID - 35949)

f sif Sink sürtülmüş, sinklə örtülmüş, üzərinə sink çəkilmiş. Sinklənmiş...

Bu səhifə 309 dəfə baxılıb