Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

BUYURMA (ID - 5380)

“Buyurmaq”dan f.is. [Cahangir ağa:] Həmişə buyurmada, vurmada, kəsmədə...

BUYURMAQ (ID - 5381)

f 1. Əmr etmək, hökm etmək. [Şah] bir dəqiqədən sonra başın qaldırıb...

BUYURTMAfsif (ID - 5382)

Xüsusi sifariş üzrə hazırlanmış. Buyurtma paltar. Buyurtma çəkmə.

BUYURTMAQ (ID - 5383)

f Sifariş etmək, hazırlamağı tapşırmaq.

BUYURUCU (ID - 5384)

sif. Əmredici, amiranə. Bu halda Səlim bəy zavod həyətinə daxil olub, buyurucu...

BUYURUQ (ID - 5385)

BUYURUQÇU (ID - 5386)

bax buyruqçu.

BUYURULMAQ (ID - 5387)

məch. Əmr verilmək, tapşırılmaq.

BUZ (ID - 5388)

is. 1. Donmuş su. Buzparçaları. Buz təbəqəsi. Qışda sular donub buz olur.
...

BUZÇU (ID - 5389)

is. Buz satan, buz qayıran adam.

Bu səhifə 280 dəfə baxılıb