Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

MÜDAM (ID - 29859)

zərf [ər.] Daim, həmişə, müttəsil, aramsız, fasiləsiz, fasilə vermədən....

MÜDAVİM (ID - 29860)

is. [ər.] Bəzi məktəblərdə: tələbə, şagird. Kurs müdavimi. Hərbi məktəb...

MÜDARA (ID - 29861)

is. [fars.] köhn. Kin və ədavətini gizlədib zahirdə dostluq göstərmə; üzə...

MÜDARAÇI (ID - 29862)

sif. Müdara edən, özünü zahirdə dost göstərən, üzə gülən. Bir müdaraçı...

MÜDDƏA (ID - 29863)

is. [ər.] 1. Bir şeyə əsaslanaraq irəli sürülən fikir, iddia, tezis. Dialektik...

MÜDDƏİ (ID - 29864)

is. [ər.] köhn. 1. hüq. İddia edən,
tələb edən, tələbkar, iddiaçı....

MÜDDƏİYİ-ÜMUMİ (ID - 29865)

is. [ər.] köhn. Prokuror. Silistçi, müddəiyi-ümumi və doktor nəşlər olan...

MÜDDƏT (ID - 29866)

is. [ər.] 1. Bir işin, hadisənin başlanması ilə qurtarması arasındakı, yaxud...

MÜDDƏTLİ (ID - 29867)

sif. Müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulmuş; vaxtlı.

MÜDƏBBİR (ID - 29868)

is. [ər.] Tədbirli, uzaqgörən.

Bu səhifə 313 dəfə baxılıb