Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

YÖNDƏMSİZLİK (ID - 44055)

is. 1. Yöndəmsiz şeyin halı.
2. Naqolaylıq, narahatlıq.

YÖNƏLDİCİ (ID - 44056)

sif. 1. Hərəkət və istiqamət verən, istiqamətverici, istiqamətləndirici,...

YÖNƏLDİLMƏ (ID - 44057)

“Yönəldilmək”dən f.is.

YÖNƏLDİLMƏK (ID - 44058)

məch. Bir səmtə və ya bir şeyə doğru çevrilmək, sövq etdirilmək; istiqamətləndirilmək....

YÖNƏLMƏ (ID - 44059)

“Yönəlmək”dən f.is.

YÖNƏLMƏK (ID - 44060)

f . 1. Bir tərəfə istiqamət alıb getmək, üz tutub getmək, istiqamət almaq....

YÖNƏLTMƏ (ID - 44061)

“Yönəltmək”dən f.is.

YÖNƏLTMƏK (ID - 44062)

f İstiqamət vermək, istiqamətləndirmək, istiqamət göstərmək. Suyu arxa...

YÖNLƏŞMƏ (ID - 44063)

“Yönləşmək”dən f.is.

YÖNLƏŞMƏK (ID - 44064)

qarş. məh. Razılığa gəlmək; razılaşmaq, düzəlişmək.

Bu səhifə 131 dəfə baxılıb