Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)
..................................

İzahlı lüğət

XROMLU (ID - 17952)

sif. kim. tex. Xrom (1-ci mənada) qarışığı olan, tərkibində xrom olan. Xromlu...

XROMOSOM(LAR) (ID - 17953)

[yun. chroma - rəng və soma - cisim] biol. Heyvan və bitki orqanizmlərinin...

XROMOSFER (ID - 17954)

[yun. chroma - rəng və spaira - kürə, şar] astr. Günəş tutulan zaman, onun...

XRONİK (ID - 17955)

sif. [yunancadan] Uzunsürən, çox davam edən; daimi. Xronik xəstəlik. Qulağın...

XRONİKA (ID - 17956)

[yun. chronikos - vaxt] 1. Bax salnamə.
Siyasi, ictimai və ya ailə hadisələrinin...

XRONİKAÇI (ID - 17957)

is. Qəzet, jurnal, radioteleviziya üçün yerli xəbər və materiallar toplayan...

XRONİKAL (ID - 17958)

[yunancadan] Xronika mahiyyətində olan, xronikadan ibarət olan.

XRONİKİ (ID - 17959)

bax xronik. Spirtli içkilərin müntəzəm içilməsi alkoqolizm kimi xroniki xəstəliyə...

XRONOLOGİYA (ID - 17960)

[yun. chronikos - vaxt və logos] Tarixi ardıcıllıq. [“Hophopnamə”] 1934-cü...

XRONOMETR (ID - 17961)

[yun. chronos - vaxt və metreo - ölçürəm] Astronomların, geodeziyaçıların,...

Bu səhifə 61 dəfə baxılıb