/home/shagird/public_html/log_in/const.php İzahlı lüğət - A hərfi ilə başlayanlar - H. 220
Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

AVQUST (ID - 2191)

[lat.] Təqvim ilinin səkkizinci ayı. Avqust ayı Roma imperatoru Avqust şərəfinə adlandırılmışdır.

AVRAL (ID - 2192)

[ing.] 1. Gəmidə bütün komandanın iştirakı ilə görülən iş. Artıq avraldan çox nadir hallarda istifadə edilir.
məc. Növbədənkənar və çox təcili bir işi və ya tapşırığı yerinə yetirmək üçün bütün işçilərin səfərbər...

AVRALÇILIQ (ID - 2193)

is. Ciddi bir işin çox tələsik, başdansovma, eyni zamanda patıltı-gurultu ilə görülməsi (yalnız mənfı mənada işlənir). İşdə avralçılıq və özbaşına axın məhsulun həm keyfiyyətinə, həm də kəmiyyətinə çox pis təsir...

AVROPASENTRİZM (ID - 2194)

is. Elmin, incəsənətin, fəlsəfənin, ədəbiyyatın və s. həqiqi sərvətlərin, zənginliklərin inkişafmı yalnız Avropada görən konsepsiya. Avropasentrizmin mənbələri. Avropasentrizm ideyaları. Qabaqcıl mütəfəkkirlər avropasentrizmə...

AVSTRALİYALI (ID - 2195)

is. Avstraliya qitəsi əhalisinə mənsub adam.

AVSTRALOPİTEK (ID - 2196)

is. [lat.] Qazıntı zamanı tapılmış insanabənzər meymun (artıq nəsli kəsilmişdir). Avstralopiteklərin qalıqları.

AVSTRİYALI (ID - 2197)

is. Avstriyanın əsas əhalisinə mənsub adam.

AVŞAR (ID - 2198)

is. məh. Şəlalə, şır-şır, şırran.

AVŞARLAMAQ (ID - 2199)

f. məh. Südün hamısını sağmaq üçün heyvanın yelinini ovuşdurmaq, sıxmaq.

AVTO (ID - 2200)

[fr.] Avtomobil. Uzanmış şəhərin polad əlləri; Qatarlar, avtolar gəlir Muğana. S.Vurğun. Avto müfəttişi yoxdur ki, Ağabalanı tanımasın. Mir Cəlal.

Bu səhifə 77 dəfə baxılıb

Bağla