/home/shagird/public_html/log_in/const.php İzahlı lüğət - A hərfi ilə başlayanlar - H. 212
Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

ATMİNƏN (ID - 2111)

is. Yaxşı at sürən adam, minici.

ATMOSFER (ID - 2112)

[yun.] 1. Yer kürəsini və bəzi başqa planetləri, habelə Günəş və ulduzları bürüyən qazaoxşar təbəqə. Günəşin şəffaf hissəsinə onun atmosferi, atmosferdən alt qata isə fotosfer deyilir. - [Şahsuvarov:] Mənə hər dəqiqə...

ATOM (ID - 2113)

[yun.] 1. Kimyəvi elementin nüvədən və elektrondan ibarət ən kiçik hissəsi. Atom enerjisi. Atom nüvəsinin radiusu təcrübədə ölçülə bilər. Atom kvant mexanikası qanunlarına tabe olan mikroskopik sistemdir. Atom bombası. Atom çəkisi.
2....

ATOMÇU (ID - 2114)

ATOMİSTİK (ID - 2115)

sif. Atomistikaya, atomizmə aid olan. Atomistik nəzəriyyə.

ATOMİSTİKA (ID - 2116)

[yun.] bax atomizm. Atomistikanın əsas inkişaf mərhələləri.

ATOMİZM (ID - 2117)

[yun.] fəls. Materiyanın daim hərəkətdə olan əbədi, bölünməz və xırda zərrələrdən - atomlardan ibarət olduğunu iddia edən materialist nəzəriyyə (bu nəzəriyyə ilk dəfə eramızdan qabaq VI əsrdə qədim hind filosofları və...

ATRİBÜT (ID - 2118)

[lat.] 1. Fəlsəfədə: hadisənin ayrılmaz, daimi, zəruri əlaməti, xassəsi. Hərəkət materiyanın ayrılmaz atributudur. Bəziləri hətta təfəkkürü materiyanın atributu adlandırmışlar.
2. Qrammatikada: təyin (cümlə üzvü).

ATRİBUTİV (ID - 2119)

sif. qram. Atributa (2-ci mənada) aid, atribut mahiyyətində olan; təyini, təyin kimi işlənilən.

ATRİBUTİVLİK (ID - 2120)

“Atributiv”dən mücər.

Bu səhifə 91 dəfə baxılıb

Bağla