/home/shagird/public_html/log_in/const.php İzahlı lüğət - A hərfi ilə başlayanlar - H. 190
Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

ASTARSIZ (ID - 1891)

sif. Astarı olmayan, astar çəkilməmiş. Astarsız palto. - Maral astarsız kostyumunu götürdü. Ə.Əbülhəsən. Dəmirov astarsızpencəyini düymələdi. S.Rəhimov.

ASTMA (ID - 1892)

[yun.] tib. Bəzi ürək və bronx xəstəlikləri nəticəsində əmələ gələn təngnəfəslik (xəstəlik). Ürək astması. Bronxial astma.

ASTMALI (ID - 1893)

sif. tib. Astma xəstəliyi olan. Astmalı xəstə.

ASTROBİOLOGİYA (ID - 1894)

is. [yun.] O biri planetlərdə (göy cisimlərində) həyat olubolmaması problemlərini öyrənən elm.

ASTROBOTANİKA (ID - 1895)

is. [yun.] Astrobiologiyanın Günəş sistemi planetlərində fərz olunan bitkiləri tədqiq edən bölməsi.

ASTROFİZİK (ID - 1896)

[yun.] Astrofizika ilə məşğul olan alim. Bundan istifadə edərək, astrofiziklər bir çox ulduzların və göy cisimlərinin temperaturunu öyrənirlər.

ASTROFIZİKA (ID - 1897)

[yun.] Astronomiyanın göy cisimlərinin fiziki hadisələrini və kimyəvi xassələrini öyrənən şöbəsi. Astrofizika göy cisimlərinin buraxdığı şüa enerjisini fiziki üsullarla tədqiq edir.

ASTROQRAF (ID - 1898)

is. [yun.] b a x teleskop. Göy cisimlərinin fotoşəklini çəkmək üçün astronomik cihaz. Astroqrafın ikinci adı teleskopdur.

ASTRONAVİQASİYA (ID - 1899)

is. [yun.] Göy cisimlərinin meridianda hündürlüyünü ölçməklə hərəkət edən obyektin yerini və hərəkət istiqamətini təyinetmə üsulu. Astronaviqasiya ölçü işləri.

ASTRONAVT (ID - 1900)

[yun.] 1. Astronavtika mütəxəssisi.
Uçucu aparatlarda uzaq fəzalara uçan şəxs, təyyarəçi. Raketin kabinəsində raket mühərrikinin dartı qüvvəsi çəkinin artmasına səbəb olur ki, astronavt da bunu hiss etməlidir.

Bu səhifə 102 dəfə baxılıb

Bağla