Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

ARTIQLAŞA (ID - 1731)

zərf dan. Müəyyən edilmiş, nəzərdə tutulmuş miqdardan artıq; üstəlik,...

ARTIQLIĞINCA (ID - 1732)

zərf dan. Həddən artıq, lüzumundan artıq, artıqlaması ilə. Artıqlığınca...

ARTIQLIQ (ID - 1733)

is. 1. Çoxluq, bolluq. [Nadir] iztirabının artıqlığından bozarıb qızarırdı.
B.Talıblı.
2....

ARTIQRAQ (ID - 1734)

zərf köhn. Hamıdan artıq, daha artıq. Gəl mənim tədbiri-bihudəmdə sən...

ARTIQTAMAH (ID - 1735)

sif. Çox tamahkar.

ARTIQTAMAHLIQ (ID - 1736)

is. Tamahkarlıq, acgözlülük. Artıqtamahlıq etmək. - [Gülsənəm:] [Hümmətəli]...

ARTIM (ID - 1737)

is. 1. Sayca, həcmcə və s. artma; artan miqdar. Bəxti bir yanıqlı ah çəkdi:...

ARTIMLI (ID - 1738)

sif. Çox artım verən, çox artan, çox artıb törəyən; bərəkətli, məhsuldar....

ARTIMSIZ (ID - 1739)

sif. Artım verməyən, artmayan, artıb törəməyən; bərəkətsiz.

ARTIRILMA (ID - 1740)

“Artırılmaq”dan f.is.

Bu səhifə 157 dəfə baxılıb