Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

ARİSTOKRAT (ID - 1661)

[yun.] Əsilzadə, kübar; aristokratiya zümrəsinə mənsub adam. Vaqiə aristokrat...

ARİSTOKRATİYA (ID - 1662)

[yun.] 1. Hakim sinfın yüksək təbəqəsi; zadəganlar, əyanlar.
tar. Əyanlar...

ARİSTOKRATLIQ (ID - 1663)

is. Kübarlıq, zadəganlıq, əsilzadəlik.

ARİTMIYA (ID - 1664)

[yun.] tib. Ürək fəaliyyətinin normal ritminin pozulması. Bəzi aritmiyalar...

ARİYA (ID - 1665)

[ital.] mus. 1. Opera, kantata və ya oratoriya əsərlərinin, orkestrin müşayiəti...

ARİYƏT (ID - 1666)

is. [ər.] köhn. Burovuz şey, müvəqqəti olaraq almmış şey.

ARİYƏTƏN (ID - 1667)

zərf [ər.] köhn. Müvəqqəti olaraq. Mövlana ərz eylədi ki: - Amma gərək...

ARİZ (ID - 1668)

[ər.] köhn. 1. Zühur edən, ortaya çıxan, baş verən. Arizi-qəmlər əlindən...

ARİZƏ (ID - 1669)

is. [ər.] köhn. 1. Maneə, çətinlik, əngəl.
// Hadisə, qəza.
Ariz...

ARİZƏLİ (ID - 1670)

sif. köhn. Maneəli, əngəlli, keçilməsi çətin olan. Bu mövqe.. [düşmənin]...

Bu səhifə 161 dəfə baxılıb