/home/shagird/public_html/log_in/const.php İzahlı lüğət - A hərfi ilə başlayanlar - H. 157
Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

İzahlı lüğət

AREAL (ID - 1561)

is. [lat.] Müxtəlif qəbildən olan şeylərin (dil, xalq, heyvan, bitki və s.) yayıldığı ərazi. Arealın müqayisəli öyrənilməsi.

ARENA (ID - 1562)

is. [lat.] 1. Sirk səhnəsi. Müasir sirkdə arena manej adlanır.
Fəaliyyət göstərilən yer.
biol. Orqanizmin mövcud olduğu bütün yerlərin məcmusu. Həyat arenası.

ARƏSTƏ (ID - 1563)

ARƏSTƏLƏŞDİRMƏK (ID - 1564)

f. köhn. Bəzəyərək hazır etmək, düzəldib hazırlamaq.

ARFA (ID - 1565)

[alm.] mus. Üzərinə simlər çəkilmiş böyük üçbucaq çərçivə şəkilli barmaqla (mizrabsız) çalınan musiqi aləti; cəng. [İnsanlar] kamanların altına çanaqlar qayırıb, kirişlərin də sayını artırmaq yolu ilə nəticədə arfa...

ARFAÇALAN, ARFAÇI (ID - 1566)

is. Arfa çalan çalğıçı.

ARĞAC (ID - 1567)

is. toxuc. Xalçada, gəbədə və ümumiyyətlə toxunan şeylərdə eninə gedən ip (əriş müqabili). Arğac sapı sarıyan maşın quruldu. - Xoşqədəm diz üstə oturub, sağ əlinin baş və şəhadət barmağı ilə fərşin köhnəlmiş arğaclarını...

ARĞACLAMA (ID - 1568)

“Arğaclamaq”dan f.is.

ARĞACLAMAQ (ID - 1569)

f toxuc. Xananın arğacını keçirmək.

ARĞACLANMA (ID - 1570)

“Arğaclanmaq”dan f.is.

Bu səhifə 98 dəfə baxılıb

Bağla