Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

ANTROPOLOQ (ID - 1451)

[yun.] Antropologiya mütəxəssisi.

ANTROPOMORFIZM (ID - 1452)

[yun. anthropos - insan, morphe - forma] İnsana xas olan xassə və xüsusiyyətlərin...

AORTA (ID - 1453)

is. [yun.] anat. Ürəyin sağ mədəciyindən çıxan və bədənin (ciyərlərdən...

APAÇIQ (ID - 1454)

sif. və zərf Tamamilə açıq, tamamilə aydın. Apaçıq məsələ. Bütün əlamətlər...

APAĞ (ID - 1455)

sif. Tamamilə ağ, lap ağ, ağappaq. Apağ süfrə. Apağ sifət.

APARAT (ID - 1456)

[lat.] 1. tex. Alət, cihaz, qurğu. Radio aparatı. Aparatla əyirmə.
İdarə...

APARATÇI (ID - 1457)

is. xüs. Aparatda işləyən, aparatı idarə edən fəhlə. Aparatçılar briqadiri...

APARICI (ID - 1458)

sif. 1. Başda gedən, irəlidə gedən, qabaqda gedən.
// Əsas, baş, ən...

APARILMA (ID - 1459)

“Aparılmaq”dan f.is. Yüklərin vaxtında aparılmasını təmin etməli.

APARILMAQ (ID - 1460)

“Aparmaq”dan (1, 2, 3, 8 və 12-ci mənalarda) məch. Sərnişinlərin hamısı...

Bu səhifə 166 dəfə baxılıb