Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

ANTİSEPTİKA (ID - 1441)

[yun.] tib. 1. Mikrobları öldürən kimyəvi maddələr vasitəsilə yaraları...

ANTİSOVET (ID - 1442)

sif. [yun. anti... və rus. sovet] Sovet hökuməti əleyhinə yönəldilmiş, ona...

ANTİTEZA (ID - 1443)

[yun.] 1. Təzad, zidlik, əkslik.
// ədəb. Bir-birinə zidd məfhum və surətlərin...

ANTİTEZİS (ID - 1444)

[yun.] fəls. mənt. İnkişaf prosesində əsas müddəanın inkarı; tezisə
qarşı...

ANTOLOGİYA (ID - 1445)

[yun.] ədəb. Müxtəlif yazıçıların əsərlərindən (əsasən, şeirlərindən)...

ANTON (ID - 1446)

anton alması [xüs. is. -dən] payızda yetişən yaşıl-sarı rəngli, turşməzə...

ANTONİM (ID - 1447)

[yun.] dilç. Başqa sözə qarşı əks məna daşıyan söz. Antonimlər fikrin...

ANTRAKT (ID - 1448)

[fr.] 1. Tamaşanın pərdələri, yaxud konsertin hissələri arasında fasilə,...

ANTROPOLOGİYA (ID - 1449)

is. [yun.] İnsanın və insan irqinin mənsub fıziki təşəkkülü və təkəmmülü...

ANTROPOLOJI (ID - 1450)

sif Antropologiyaya aid olan. Antropoloji tədqiqat. Antropoloji prinsip.

Bu səhifə 158 dəfə baxılıb