Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

ANTENA (ID - 1431)

[lat.] Radio qurğusunun elektromaqnit dalğalarını yaymaq (radio verilişində)...

anti... (ID - 1432)

[yun.] Bir sıra xarici sözlərin (isim və sifətlərin) qabağında, onlara əkslik...

ANTİBİOTİK (ID - 1433)

sif. [yun.] biol. tib. Mikrobların artıb törəməsinin qarşısını alan, yaxud...

ANTİBİOTİKLƏR (ID - 1434)

cəm, biol. tib. Bəzi mikroorqanizmlərin ifraz etdiyi, bu və ya başqa mikrobların...

ANTİFAŞİST (ID - 1435)

[yun. anti... və ital. faşist]
Faşizmin düşməni, faşizmlə mübarizə iştirakçısı.
2....

ANTİK (ID - 1436)

sif. [lat.] Qədim. Qədim yunan və Roma ictimai quruluşuna, mədəniyyətinə,...

ANTİNOMİYA (ID - 1437)

[yun. antinomia] fəls. Mühakimənin gedişində bir-birinə zidd, lakin eyni dərəcədə...

ANTİSEMİT (ID - 1438)

[yun. anti... və xüs. semit] Yəhudi düşməni; yəhudiləri sevməyən, onlara...

ANTİSEMİTİZM (ID - 1439)

[yun. anti... və xüs. semit] Yəhudilərə qarşı ədavət, düşmənçilik, nifrət....

ANTİSEPTİK (ID - 1440)

sif. [yun.] tib. kim. Mikrobların inkişafına mane olan. Antiseptik maddələr....

Bu səhifə 164 dəfə baxılıb