Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)
..................................

Sualın cavabını yaz

Sual ID - 1689

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Cərgələrdən birində bütün sözlərin yazlısı səhvdir.
A)məcmeyi, müxbür, güzaran
B)kimyavi, xurmayı, narıncı
C)mailiyyə, göyərtə, sanaye
D)qumbara, kin-küdurət, qurquşun
E)qayınata, sirsifət, kəm-kəsir

Sual ID - 1690

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
”Yazmaqla, oxumaqla heç işi yoxdur” cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı səhv fikirləri göstərin.
1.yazmaq-məstərdir,”la” bağlayıcısı ilə işlənmişdir.
2.oxumaq-məstərdir,”la” qoşması ilə işlənmişdir.
3.heç -datdır.
4.işi -təsirlik halda olan isimdir.5.yoxdur-indiki zamanda işlənmiş feldir.
A)1,2,3
B)3,4,5
C)1,4,5
D)2,3,4
E)1,2,5

Sual ID - 1691

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Ədəbi dil haqqında fikirlərdən biri yanlışdır:
A)Ədəbi dil hamının başa düşdüyü dildir.
B)Orfoepik və orfoqrafik normalar birlikdə ədəbi dilin fonetik normasını təşkil edir.
C)Ədəbi dil həm fonetik, həm qrammatik, həm də leksik normalara əsaslanır.
D)Ədəbi dildə nitqin sərbəstliyi əsasdır.
E)Ədəbi dil(nitq) inkişafla bağlı olaraq dəyişir.

Sual ID - 1692

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Sözlərdən birinin yazlısı ilə tələffüzü arasında üç fərqli məqam var:
A)mətinləşmək
B)Altıağac
C)şadlanmaq
D)vicdanlı
E)udqunmaq

Sual ID - 1693

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Cümlələrdən hansında və bağlayıcısının yerinə ilə bağlayıcısını də işlətmək olar?
A)Mən bağçaya enib havamı deyişdim və bulaqdan su içdim.
B)Mən pianonu yoxlamadan coşqun və həyəcanlı bir vals çaldım.
C)Onun baxışında və səsində təravətli, mehriban bir ifadə var idi.
D)Mən sizin birlik, səadət, qələbə bayramınızı təbrik edir və uğurlar arzulayıram.
E)Hava və su insanın sağlamlığıdır.
Bağla