Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)
..................................

Sualın cavabını yaz

Sual ID - 2201

Müəllif: turquoise (Əlavə edilib: 13.02.2012)
19. Cahillər Məcnuna baxıb gülürdü, Aqillər gözündən yaş süzülürdü/ (N.Gəncəvi) - cümləsi haqqındakı fikirlərdən biri səhvdir?
A) Cahillər- isimləşmiş sifətdir.
B) Məcnuna-yönlük halda olan isimdir.
C) Aqillər-isimləşmiş sifətdir.
D) Süzülürdü-məchul növdə olan feldir.
E) Aqillərin gözündən-cümlənin tamamlığıdır.

Sual ID - 2202

Müəllif: turquoise (Əlavə edilib: 13.02.2012)
20. İltisaqilik prinsipi pozulmuş türk mənşəli söz hansıdır?
A) mənəvi
B) kimyəvi
C) baməzə
D) çiynim
E) naməlum

Sual ID - 2203

Müəllif: turquoise (Əlavə edilib: 13.02.2012)
21. Lirik növün şifahi xalq ədəbiyyatındakı janrları:
1- layla
2- ağı
3- vəsfi-hal
4- lətifə
5- əfsanə
6- oxşama
7- mahnı
A) 1,2,4
B) 3,4,5
C) 5,6,7
D) 1,2,3,6,7
E) 1,2,3,4

Sual ID - 2204

Müəllif: turquoise (Əlavə edilib: 13.02.2012)
22. Lətifələr ən çox kimin adı ilə bağlıdır?
1- Bəhlul Danəndə,
2- Sərdar Mikayıloğlu,
3- Molla Nəsrəddin,
4- Abdal Qasım,
5- Səməd Vurğun,
6- Ayrım Qasım,
7- Mirzə Bağı
A) 1,2,3,7,8
B) 1,3,4,6,7
C) 2,3,4,5,7
D) 3,4,5,6,7
E) 1,3,4,5,6

Sual ID - 2207

Müəllif: turquoise (Əlavə edilib: 13.02.2012)
25. Nəsimi hansı şeirində üzünü cahil insanlara tutaraq onları haqqı görməyə, insanın böyüklüyünə və ilahi mərtəbəsinə inanmağa çağırır?
A) “Nədir”
B) “Ağrımaz”
C) “Sığmazam”
D) “Yanıram”
E) “Mən mülki-cahan”
Bağla