Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)
..................................

Sualın cavabını yaz

Sual ID - 2166

Müəllif: turquoise (Əlavə edilib: 13.02.2012)
6. Cümlənin morfoloji təhlilindəki cavablardan biri düzgün deyil: Xalamın qızı Lalə mənə: «Bəzən»,-deyirdi.
A) “Xalamın“ sözü ismin yiyəlik halındadır.
B) “Bəzən“ sözü əvəzlikdir.
C) “Qızı“ sözü mənsubiyyət şəkilçilidir.
D) “Lalə“ xüsusi isimdir.
E) “Deyirdi“ indiki zamanın hekayətində olan feldir.

Sual ID - 2167

Müəllif: turquoise (Əlavə edilib: 13.02.2012)
7. Frazeoloji birləşmələr …
A) mürəkkəb isimlərdir
B) sərbəst söz birləşmələridir
C) tərkibi fellərdir
D) mürəkkəb fellərdir
E) tərkibi saylardır

Sual ID - 2168

Müəllif: turquoise (Əlavə edilib: 13.02.2012)
8. Ana ona baxdıqca: «Boyuna anan qurban», -deyə fərəhlənirdi. Cümlənin sxemini müəyyənləşdirin:
A) M: «V»
B) «V,»-m,-v
C) M: «V?»-m
D) «V,»-m
E) M: «V»,-m

Sual ID - 2169

Müəllif: turquoise (Əlavə edilib: 13.02.2012)
9. “Həsən cəld kitablarını yığışdırıb stolun üstünə qoydu ki, atası onun dərs oxuduğunu görsün“ cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı fikirlərdən hansı düzgündür?
A) “Ki“ədatdır.
B) “Cəld“ tərzi-hərəkət zərfidir.
B) “Oxuduğunu“ isimləşmiş sifətdir.
C) “Həsən“ xüsusi, düzəltmə isimdir.
D) Cümlədəki bütün fellər düzəltmədir.
E) Cümlədə bir işarə əvəzliyi var.

Sual ID - 2170

Müəllif: turquoise (Əlavə edilib: 13.02.2012)
10. Biri məntiqi cəhətdən digərlərindən fərqlənir:
A) görəsən
B) düzü
C) şübhəsiz
D) həqiqətən
E) doğrusu
Bağla