Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)
..................................

Sualın cavabını yaz

Sual ID - 1700

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
”Mən bilən, bu yollarda karvansara yoxdur” cümləsində hansı üzv suala cavab vermir?
A)zərflik,təyin
B)mübtəda
C)təyin
D)xəbər
E)zərflik

Sual ID - 1701

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
. Hansı fikirlər düzgündür?
1.Qara geyimin yas bildirməsi əşyəvi nümunədir.
2.Etimalogiya sözünün mənşəyini öyrənən dilçilik sahəsidir.
3.Azərbaycan dilinin əsas fonetik sistemi, əsas lüğət fondu və qrammatik quruluşu XX əsrdə formalaşmışdir.
4.Sözdə ahəng qanununun pozulması iltisaqiliyi pozur.
A)1,2
B)3,4
C)1,3
D)2,4
E)1,4

Sual ID - 1702

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Hansı cümlədə bütün sözlər sifətdir?
A)Zahiri görünüşü çox eybəcərdir.
B)Evdəki uşaq sakitdir.
C)Düzgün xarici siyasət daxili iş qədər vacibdir.
D)Qorxaq adam ürkək ata minə bilməz.
E)Ağıllı kasıb axmaq varlıdan yaxşıdır.

Sual ID - 1703

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Hansı söz yalnız bir cümlə üzvü ola bilir?
A)çox
B)yuxarı
C)gələrkən
D)gözəl
E)necə

Sual ID - 1704

Müəllif: Rahim1994 (Əlavə edilib: 28.01.2012)
Fikirlərdən biri düzgündür?
A)Leksik şəkilçilər həm kökdən əvvəl, həm də sonra gələ bilir.
B)Alınma sözlər iki və dörd cür yazılır.
C)Qrammatik şəkilçilər bəzən kökdən əvvəl də işlənə bilir.
D)Sözün kökü və başlanğıc forması həmişə fərqli olur.
E)Sözə eyni zamanda bir neçə qrammatik şəkilçi artırmaq olmur.