Sizin hazırki nikiniz (ləğəbiniz)

Bolməyə aid atalar sözləri

Atalar sözü ID - 3824

Yer var danışarlar, yer var udarlar.

Atalar sözü ID - 3825

Yerə düşməklə gövhər qiymətdən düşməz.

Atalar sözü ID - 3826

Yeri-yeri kürkü yırtıq, nəyindi məndən artıq?

Atalar sözü ID - 3828

Yerin də qulağı var.

Atalar sözü ID - 3829

Yeriyən at yemin özü artırar.

Atalar sözü ID - 3830

Yersiz gəldi - yerli, qaç.

Atalar sözü ID - 3831

Yersiz söz dostu düşman eləyər.

Atalar sözü ID - 3832

Yetim deyib: mən gülərəm, Allah demiş: mən hardayam.

Atalar sözü ID - 3833

Yetim, kimə zərər verərsən?
- Mənə çörək verənə!

Atalar sözü ID - 3834

Yetim qızsan, qıvrıl yat!

Atalar sözü ID - 3835

Yetim malı oddan yaman yandırar.

Atalar sözü ID - 3836

Yetim oğurluğa çıxar, ay ilk axşamdan doğar.

Atalar sözü ID - 3837

Yetim öləgən olar.

Atalar sözü ID - 3838

Yetim yarımaz, yarısa da, qarımaz.

Atalar sözü ID - 3839

Yetim yekələr, Əzrayılın pisliyi özünə qalar.

Atalar sözü ID - 3840

Yetimə ay da qaranlıqdı, gün də.

Atalar sözü ID - 3841

Yetimə çörək ver, borclu çıx.

Atalar sözü ID - 3842

Yetimə vay-vay deyən çox olar, çörək verən az.

Atalar sözü ID - 3843

Yetimi vurma, döymə, çörəyini əlindən al.

Atalar sözü ID - 3844

Yetimin ağzı aşa, başı daşa.

Atalar sözü ID - 3845

Yetimin bağrı yağ bağlamaz.

Atalar sözü ID - 3846

Yetimin qaydasıdı, gec gülər, tez-tez ağlar.

Atalar sözü ID - 3847

Yeyin at özünə qamçı vurdurmaz.

Atalar sözü ID - 3848

Yezidin Şama getməyi gerçək oldu.

Atalar sözü ID - 3849

Yığma dən üçün xırman açılmaz.

Atalar sözü ID - 3850

Yıxılan yıxıldığı yerdən qalxar.

Atalar sözü ID - 3851

Yıxılana balta çalan çox olar.

Atalar sözü ID - 3852

Yıxılanın dostu olmaz.

Atalar sözü ID - 3853

Yıxılmasa dikəlməz.

Atalar sözü ID - 3854

Yırtıcı quşun ömrü az olar.

Atalar sözü ID - 3855

Yiyəsinin yanında pişik də it basar.

Atalar sözü ID - 3856

Yox yerdən Əzrayıl da can almaz.

Atalar sözü ID - 3857

Yoxa qələm işləməz.

Atalar sözü ID - 3858

Yoxdan Allah da bezardır.

Atalar sözü ID - 3859

Yoxsul axça tapdı, yer tapmadı.

Atalar sözü ID - 3860

Yoxsul yoxsul, oduna, suya da yoxsul?

Atalar sözü ID - 3861

Yoxsulun ahı taxtdan endirər şahı.

Atalar sözü ID - 3862

Yoxsulluğa düşməyən varlığın qədrin bilməz.

Atalar sözü ID - 3863

Yoxsulluğu yox olsun.

Atalar sözü ID - 3864

Yoxsulun üzü qaradır.

Atalar sözü ID - 3865

Yol bilən karvana qatılmaz.

Atalar sözü ID - 3866

Yol oğrusu ol, yoldaş oğrusu olma.

Atalar sözü ID - 3867

Yol yeməyi yük olmur.

Atalar sözü ID - 3868

Yolçudan yolçuya pay olmaz.

Atalar sözü ID - 3869

Yolçuluğa gedən çölməyin dalısında tutmaz.

Atalar sözü ID - 3870

Yolçunun torbasından tutmasan, ağacın əldən qoymaz.

Atalar sözü ID - 3871

Yoldan çıxanı yol vurar.

Atalar sözü ID - 3872

Yoldan çıxmaq eyib deyil, yola gəlməmək eyibdir.

Atalar sözü ID - 3873

Yoldan çıxsan da, eldən çıxma.

Atalar sözü ID - 3874

Yoldan irəli yoldaş, eldən irəli qardaş.

Bu səhifə 589 dəfə baxılıb

Bağla